Być VATowcem czy nie być? Oto jest pytanie

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz uzyskiwanych przychodów jesteśmy objęci bądź też nie opodatkowaniem od towarów i usług, czyli VAT-em. Z reguły nowi przedsiębiorcy zwolnieni są z tego obowiązku, choć i też nie zawsze. Jak i kiedy stajemy się zatem VAT-owcami?

Kto jest VAT-owcem a kto nie?

Czynnym płatnikiem VAT-u jest podatnik, którego roczne przychody przekraczają 150 tysięcy złotych. Jest to kwota graniczna, poniżej której przedsiębiorca zostaje zwolniony z podatku VAT, co tyczy się przede wszystkim nowych firm. Jednak i tu jest pewien wyjątek. Bowiem nawet jeśli rozpoczęliśmy prowadzenie działalności, to nasi klienci, kontrahenci i tak mogą wymagać od nas wystawienia faktury VAT za świadczone im usługi. Wówczas musimy zarejestrować się jako czynni płatnicy podatku. Zwolnieni z VAT-u możemy być natomiast wtedy, gdy nasza firma prowadzi usługi nieobjęte podatkiem.

Jak zostać VAT-owcem?

Formę opodatkowania oraz adres Urzędu Skarbowego wybieramy w formularzu CEIDG-1 podczas elektronicznej rejestracji naszej firmy. Dzięki temu mamy z głowy jedną wizytę w urzędzie. Pamiętajmy, aby we wniosku wybrać taki urząd, który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzamy kilkoma firmami – wówczas wybieramy Urząd Skarbowy zgodnie z naszym miejscem zamieszkania. Wypełniony przez nas formularz wysłany zostaje przez system do wskazanego Urzędu Skarbowego. W kolejnym etapie musimy osobiście udać się do urzędu i uzupełnić wniosek VAT-R, w którym podajemy: swoje dane osobowe, adres zamieszkania, datę podlegania opodatkowaniu oraz miesiąc lub kwartał, od których będziemy składać deklarację, wreszcie miesięczny bądź kwartalny system rozliczania się z urzędem. Wraz z formularzem uiszczamy opłatę skarbową w wysokości 170 złotych – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Po wykonaniu tych wszystkich formalności otrzymamy od Urzędu Skarbowego oficjalne potwierdzenie w postaci dokumentu VAT-5 informujące nas o tym, iż zostaliśmy zarejestrowani jako płatnicy podatku.

Kiedy składać deklarację?

W zależności od podanego we wniosku terminu rozliczania się z urzędem, taki też rodzaj deklaracji mamy obowiązek przedstawiać. VAT-7 to deklaracja miesięczna, a VAT-7K kwartalna. Każdą z nich składamy do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Deklaracje są podstawą do rozliczania się przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym.

W przypadku zmiany danych, formy opodatkowania bądź likwidacji firmy, składamy w Urzędzie Skarbowym druk VAT-Z.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.