Wpisy

Franczyza sposobem na biznes?

Franczyza, czy też z angielskiego franchising, staje się coraz bardziej popularnym sposobem prowadzenia działalności. Widać to przede wszystkim w handlu. Czym konkretnie jest franczyza? Jakie korzyści z niej płyną? Jakie wady niesie ze sobą umowa franchisingowa?

Franczyza – co to takiego?

Franczyza to pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z pomysłem franczyzodawcy, z wyznaczonymi przez niego zasadami. Prowadząc franczyzę, stajemy się franczyzobiorcami i zarządzamy punktem sieci, wykorzystując wymyśloną przez kogoś innego nazwę handlową biznesu, jego znak towarowy, opracowany wcześniej system działania oraz wdrożoną strategię marketingową. Z drugiej strony otrzymujemy od franczyzodawcy wsparcie handlowe oraz techniczne. Franczyza polega zatem na ścisłej, określonej w umowie, współpracy pomiędzy dwoma stronami. Obecnie system franczyzowy objął swoim najszerszym zasięgiem działalność handlową – sklepy z artykułami spożywczymi, odzieżą czy obuwiem, usługową – gastronomię, finanse, fryzjerstwo, turystykę czy edukację. W mniejszym stopniu jest on widoczny w dziedzinie produkcji.

Zalety i wady franczyzy

Jak każdy biznes, tak i partycypowanie w systemie franczyzowym ma swoje wady, ale i korzyści. Franchising jest z pewnością bezpiecznym sposobem prowadzenia działalności. Wykorzystujemy bowiem sprawdzony pomysł, nie musimy zaczynać od początku, bazujemy na wypracowanej już renomie, dzięki czemu stopień ryzyka jest mniejszy aniżeli w przypadku własnej działalności. Co więcej, będąc częścią systemu franczyzowego, możemy liczyć na pomoc franczyzodawcy, jego doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu oraz oferowane szkolenia. Z drugiej jednak strony, musimy być również przygotowani na jego kontrole w zarządzanym przez nas punkcie sieci. Może on także narzucać nam niektóre sposoby działania, jak na przykład wybór dostawców czy rodzaj sprzedawanych towarów. Umowa franchisingowa nakłada na nas również obowiązek stałych opłat na rzecz franczyzodawcy.

Decydując się na prowadzenie działalności franczyzowej, poznajmy najpierw dobrze naszego franczyzodawcę, zbierzmy jak najwięcej informacji o nim oraz o tym, jak prosperuje jego branża.

Po co komu biznesplan?

Biznesplan jest podstawowym dokumentem planistycznym i strategicznym przedsiębiorstwa. Powinien być on tworzony nie tylko przez firmy, które rozpoczynają swoją działalność, ale również przez te już istniejące w celu bieżącego weryfikowania swoich założeń. Ważne, aby przygotowaniem biznesplanu zajęły się osoby kompetentne, znające bardzo dobrze firmę oraz otoczenie rynkowe, w którym ta funkcjonuje.

Co powinien zawierać biznesplan?

Biznesplan musi przede wszystkim określać cele przedsiębiorstwa i zadania służące jego osiągnięciu, a także przedział czasowy, w którym wprowadzona strategia działania ma przynieść planowane rezultaty. W biznesplanie powinna znaleźć się również informacja o środkach i zasobach finansowych przeznaczanych na realizację celów. Oprócz danych o samym przedsiębiorstwie biznesplan przedstawia szerszą analizę otoczenia rynkowego firmy, nie może w nim zatem zabraknąć informacji o istniejącej i potencjalnej konkurencji oraz badań związanych ze zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi. Stworzenie biznesplanu wymaga więc poznania mocnych i słabych stron własnej firmy oraz wiedzy na temat jej otoczenia.

Znaczenie biznesplanu

Biznesplan, jak sama nazwa na to wskazuje, jest pomocnym narzędziem planowania i zarządzania w firmie. Przedstawiając zaplanowaną i przeanalizowaną wizję rozwoju oraz sukcesu przedsiębiorstwa, biznesplan niweluje możliwość porażki. Przewidywanie zmian, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pomaga oszacować szanse oraz różne zagrożenia czyhające na firmę. Co więcej, dobrze przygotowany i dogłębnie przemyślany biznesplan jest okazją dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na własną działalność, ale którym brakuje środków finansowych na jej rozkręcenie. W takiej sytuacji rzetelnie opracowany biznesplan może przyciągnąć inwestorów, sponsorów czy kredytodawców. Ważne jednak, aby dokument był w jak największym stopniu wiarygodny, obiektywny i maksymalnie realny.

Przygotowując biznesplan, pamiętaj, że musi on być systematycznie uaktualniany, gdyż zarówno sytuacja firmy, jak i jej otoczenie rynkowe nieustannie się zmieniają. Ważne, aby opracowywać nowy biznesplan przynajmniej raz w roku, w kluczowym dla przedsiębiorstwa momencie, na przykład tuż przez rozpoczęciem budżetowania. Jeśli liczysz na wsparcie inwestorów, to nie zapominaj, że oni często wymagają bieżącej wersji biznesplanu.

5 najgorszych rad dla młodego przedsiębiorcy

Rozpocząłeś prowadzenie własnego biznesu? Jesteś młodym przedsiębiorcą, na początku drogi zawodowej? W takim razie nie raz słyszałeś zapewne rady, sugestie, propozycje i wskazówki „wujków dobra rada” odnośnie tego, jak zarządzać i rozwijać interes. Co więcej, nierzadko pochodziły one z pewnością od tych osób, które nie miały nigdy do czynienia z własną działalnością gospodarczą. Które z rad okazują się zatem najmniej przydatne i które powinieneś włożyć między bajki?

Czytaj dalej

Jak prowadzić innowacyjnie biznes?

Innowacja

Prowadzenie innowacyjnego biznesu jest w obecnej sytuacji gospodarczej szansą dla przedsiębiorców na utrzymanie się na rynku. Innowacja nie musi od razu oznaczać wymyślenia całkowicie nowego produktu, biznesu czy nowej usługi. Może to być po prostu działanie zmierzające do unowocześnienia dotychczasowych naszych posunięć biznesowych, udoskonalenia towaru, tak, by prowadzona przez nas firma zapełniła lukę w danej dziedzinie gospodarczej, by była przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Jakich zasad należy przestrzegać, aby założyć i prowadzić innowacyjny biznes?

Czytaj dalej
Kobiety w Biznesie

Kobieta w biznesie

W przeciwieństwie do mężczyzn, dla których naturalnym priorytetem od zawsze było zapewnienie swojej rodzinie bezpieczeństwa finansowego i realizowanie się właśnie w przestrzeni zawodowej, kobiety spełniały się w roli matek i pań domu. To odwieczny, wynikający również z natury ludzkiej i jej ukształtowania, podział ról społecznych. Jednak model ten, zmieniający się od jakiegoś czasu, stopniowo ustępuje miejsca innemu wzorcowi. Kobiety w coraz większym stopniu zaczynają bowiem decydować o własnej ścieżce zawodowej, świadomie planując drogę do osiągnięcia sukcesu i łącząc obowiązkowi domowe z pracą – nierzadko odpowiedzialną i na wysokich stanowiskach.

Czytaj dalej