Czym są systemy CRM i jak mogą pomóc Twojej firmie?

Zaawansowane oprogramowanie komputerowe pozwala na jeszcze efektywniejsze prowadzenie własnej firmy – w czym mogą pomóc nam systemy CRM?

Każdej firmie powinno zależeć na dobrych relacjach ze swoimi klientami – dzisiaj są one podstawą rozwoju w biznesie, dając solidne wsparcie w poszerzaniu grupy odbiorców. Aby relacje z klientami były jeszcze lepsze, firmy decydują się na wdrażanie specjalistycznego oprogramowania. W tym celu powstały systemy CRM, czyli z angielskiego Customer Relationship Managment – dzięki nim zarządzanie relacjami z klientami jest jeszcze efektywniejsze.

 

Na czym polega CRM?

CRM, czyli Customer Relationship Managment to termin dość szeroki, który odnosi się zarówno do specjalistycznego oprogramowania, jak również do koncepcji zarządzania w biznesie, w której nacisk kładzie się na tworzenie długotrwałej więzi z klientami.

 

Nie ma zatem jednoznacznej definicji tym, czym jest CRM. Zarządzanie relacjami z klientami pojmowane jest między innymi jako strategia mająca na celu wspieranie czynności marketingowych, jako sposób sprostania wymaganiom i potrzebom konsumentów, jako sposób interakcji działań w ramach sprzedaży realizacji zamówień oraz dostarczania usług dla jeszcze lepszej interakcji z konsumentem.

 

Skupmy się jednak na jednej dziedzinie CRM, a mianowicie na pojmowaniu tego terminu jako systemu informatycznego.

 

Co oferują systemy CRM?

Systemy CRM mają na celu wspomaganie i automatyzację procesów prowadzonych między konsumentem a firmą i mają na celu pozyskanie oraz utrzymanie konsumenta. Wspierają one również prace innych działów, a mianowicie:

 

  • działu marketingu
  • działu sprzedaży
  • działu obsługi klienta

 

Firmy decydujące się na wdrożenie systemów CRM otrzymują do dyspozycji rozwiązanie kompleksowe, które może być również indywidualnie dopasowane do ich wymogów. Warto także wskazać, że systemy CRM mogą też wchodzić w skład szerszych systemów, na przykład ERP.

 

Funkcjonalność systemów do Customer Relationship Managment możemy podzielić na trzy główne kategorie, a mianowicie automatyzację marketingu, automatyzację sprzedaży oraz automatyzację obsługi klienta. Mają one wspólnie na celu gromadzenie oraz analizę i udostępnianie informacji o kliencie, pozwalając na jego pełną obsługę.

 

Marketing z CRM

Systemy CRM wspierają działy marketingu dzięki poprawie wydajności pracy zespołu zajmującego się przygotowywaniem i prowadzeniem kampanii marketingowych. Dzięki pozyskanym i wprowadzonym do systemu danym możliwe jest tworzenie różnych grup klientów mających podobne preferencje i zainteresowania zakupowe, dlatego można efektywniej dobierać do nich przekaz marketingowy.

 

Dzięki temu systemy CRM pozwalają na łatwiejsze dotarcie z przekazem do zainteresowanych klientów, na przykład przez wysyłkę interesujących dla nich wiadomości e-mail.

 

Sprzedaż z CRM

W ramach sprzedaży systemy CRM wspierają procesy biznesowe związane ze sprzedażą towarów oraz usług. Pomagają między innymi w śledzeniu informacji o klientach oraz o ich zamówieniach, pozwalają na sprawdzanie historii zakupów klienta, co także pomaga w łatwiejszym dopasowaniu się do jego preferencji oraz potrzeb. CRM pomagają też w tworzeniu prognoz sprzedażowych, co przekłada się na lepsze wyniki sprzedaży w firmie.

 

Obsługa klienta z CRM

Z kolei w przypadku obsługi klienta systemy CRM pozwalają na usprawnienie komunikacji z klientem oraz poprawę relacji z nim. Pomagają w przekazywaniu do klienta potrzebnych informacji, wspierają automatyzację zbierania danych, mogą monitorować przebieg kontaktu z klientem, informując o sposobach jego polepszenia.

 

Wobec tego oprogramowanie CRM może być bardzo dużym wsparciem dla każdej firmy, której zależy na lepszej obsłudze klienta przez kompleksowe zarządzanie relacjami z nim.

 

Do zapoznania się z systemem CRM zaprasza firma IT Center, która specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych, dedykowanych programów komputerowych dla biznesu. 

 

Jak wygląda profesjonalny projekt budynku?

Pozwolenie na budowę domu czy też budynku użytku publicznego uzyskuje się po wykonaniu projektu budowlanego. Jest on podstawą pozwalającą na rozpoczęcie prac budowlanych, dlatego tak ważne jest, aby wybrać właściwych projektantów, którzy nie tylko stworzą dobry projekt, lecz także uczynią to w możliwie najkrótszym czasie. Każdy projekt składa się z projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania terenu.

Zaczynając od podstaw

W społeczeństwie w ostatnich latach wzrosła świadomość konieczności wykonania bardzo dobrego projektu konstrukcyjnego. To od konstrukcji zależy stabilność całego budynku, jego bezpieczeństwo, ale też w znaczącym stopniu koszt całej budowy. Projekty konstrukcyjne wykonują wykwalifikowane biura zatrudniające ekspertów w tej dziedzinie. Jednym z nich jest biuro figura.team. Projekty różnią się między sobą w zależności od zastosowanej konstrukcji, może być to np. konstrukcja żelbetowa lub stalowa. W przypadku małych inwestycji projekt powinien zawierać opis, rysunki zestawcze, szkice zbrojeniowe i obliczenia konstrukcyjne. Najbardziej skomplikowane projekty obejmują szczegółowe rysunki szalunkowe i zbrojeniowe z uwzględnieniem zestawienia stali zbrojeniowej oraz rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych, w których znajduje się także zestawienie każdego pojedynczego łącznika, profilu i blachy.

Projekt konstrukcyjny wykonywany jest w kilku etapach, zależnie od stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i oczekiwań klienta.

Inne elementy projektu budynku

Oprócz projektu konstrukcyjnego w dokumentacji powinien znaleźć się projekt architektoniczny obejmujący rzuty parteru i pozostałych kondygnacji, dachu i więźbi dachowej oraz jej aksonometrię, przekroje, elewacje, a także stolarkę okienną i drzwiową. Nie może także zabraknąć projektu instalacji, czyli rysunków przedstawiających rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, o ile takie będzie znajdowało się w budynku.

Stań na wyższy poziom podczas swojej pracy

Każda elewacja wymaga regularnych prac konserwatorskich, które pomogą utrzymać ją w dobrym i estetycznym stanie. Polegają one najczęściej na regularnych przeglądach, czyszczeniu, niedopuszczaniu do rozwoju mikroorganizmów, oraz odświeżaniu ścian zewnętrznych. Wszystkie te zadania mają jednak wspólny mianownik – wymagają porządnej i funkcjonalnej drabiny.

Fachowe podejście

Zewnętrzne ściany stanowią wizytówkę każdego budynku. To dlatego należy im poświęcić sporo uwagi i troski – najlepiej wykorzystując do tego profesjonalne narzędzia, takie jak drabiny przystawne do prac konserwatorskich. Domy, które są narażone na największe zabrudzenia to te, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych ulic i dużych zakładów przemysłowych. Z kolei bliska obecność lasów może wpływać na zwiększoną wilgotność, która również ma szkodliwy wpływ dla każdej ściany zewnętrznej – powoduje rozwój glonów, a nawet grzybów. Właściwa pielęgnacja z użyciem drabiny przystawnej to skuteczny sposób na poradzenie sobie z każdym z tych problemów.

Zainwestuj w skuteczność

Profesjonalizm oznacza szybkość i efektywność pracy. Pomaga osiągać cele, bez marnotrawienia zasobów takich jak czas i pieniędze. Dlatego każdy doświadczony specjalista wie, że drabiny przystawne do prac konserwatorskich to absolutna podstawa, jeśli chodzi o konserwacje elewacji budynków. Certyfikaty jakości, najlepsze materiały, regulowana długość i wysoka stabilność drabiny sprawia, że dbanie o ściany zewnętrzne jest o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. To umożliwia większy zakres ruchów i manewrów, oraz dostęp do wysokich partii elewacji. Zamiast wybierać ograniczenia, warto postawić na sprzęt, którego używanie przynosi wyłącznie satysfakcję i znaczącą poprawę bezpieczeństwa.

Wyższy poziom

Porządna drabina przystawna cechuje się szeregiem parametrów, które przekładają się na komfort i bezpieczeństwo pracy. Dotyczą one przede wszystkim dużej nośności, która umożliwia utrzymanie określonego ciężaru, oraz materiału użytego do produkcji, którym jest lekkie i bardzo wytrzymałe aluminium. Z kolei podgumowane stopki i odpowiednio wyprofilowane szczeble są gwarancją stabilności.

Park jako element zielonej infrastruktury miasta

W miastach kumulują się często zjawiska niekorzystne dla człowieka. To przede wszystkim hałas i zanieczyszczenie powietrza. Czynniki te mają negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców aglomeracji. W związku z tym ważne jest tworzenie w przestrzeni miejskiej terenów czynnych biologicznie jak na przykład parki. Obszary te poprawiają warunki życia mieszkańców, jednocześnie spełniając funkcję estetyczną i rekreacyjną.

Według Ustawy o ochronie przyrody parki należą do terenów zielonych, czyli obszarów urządzonych, połączonych z infrastrukturą techniczną oraz budynkami, pokrytych roślinnością i pełniących funkcje publiczne. Najstarsze parki Europy na początku swego istnienia były tak naprawdę terenami łowieckimi. Niektóre z nich zostały specjalnie wykupione przez władze miast w celu transformacji w zielone miejsce publiczne. Obecnie w dużych miejscowościach każdą wolna przestrzeń wykorzystuje się do postawienia kolejnego budynku, natomiast coraz trudniej znaleźć przykłady planowania terenów zielonych.

Park – miejsce spotkania człowieka z naturą

Miasta XXI wieku pełne są innowacyjnych rozwiązań i koncepcji architektonicznych. Coraz popularniejsze staje się na przykład połączenie miejsca zamieszkania i pracy z przyrodniczym dziedzictwem, skupionym na terenach zielonych jak parki, ogrody botaniczne itp. Takie obszary są ważne dla mieszkańców, stając się miejscem spotkań towarzyskich oraz wycieczek rodzinnych. Nowoczesne parki miejskie są planowane z zamysłem ekologicznym, podkreślając związek człowieka z przyrodą. Jednocześnie tereny zielone są wykorzystywane w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych, dlatego muszą być dostosowane do potrzeb również takich użytkowników. Ważne, aby parki były wyposażone w elementy małej architektury, jak na przykład gabloty wolnostojące, które ułatwiają poruszanie się po dużej przestrzeni parku i zapobiegają zgubieniu się na alejkach spacerowych

Wielofunkcyjna przestrzeń publiczna

Park to szczególny obszar, który powstał dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w celu poprawy jakości ich życia i zdrowia. Teren taki musi spełniać cechy funkcjonalno-przestrzenne, ponieważ stanowi ważny element struktury miejskiej. Park sprawia, że miasto staje się atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców. Zielona przestrzeń publiczna musi być wyposażona w obiekty pełniące różne funkcje, na przykład ławki parkowe betonowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp. Takie elementy zapewniają komfort użytkownikom oraz zwiększają estetykę i czystość terenów zielonych. Parki miejskie służą mieszkańcom do wypoczynku, uprawiania sportów i do spędzania wolnego czasu, jednocześnie pełnią funkcję ekologiczną, chroniąc miasto przed szkodliwymi pyłami oraz wytwarzając tlen, są również miejscem zamieszkania dla wielu ptaków i zwierząt.

Park jest najstarszą świadomą formą zieleni miejskiej, zaprojektowaną i stworzoną przez człowieka. Tego rodzaju teren powinien być atrakcyjny dla każdego człowieka, a jednocześnie musi stanowić przyjazną przestrzeń przyrodniczą. Dodatkowo ważne jest odpowiednie zagospodarowanie parku i wyposażenie go w niezbędne elementy małej architektury.

Więcej na: http://www.komserwis.pl/pl/produkty/lawki-i-stoly.html

Hosting dla sklepu internetowego – jaki wybrać?

Dobry hosting dla sklepu internetowego to jedna z kluczowych kwestii. Duża konkurencja w sieci sprawia, że klienci zwracają uwagę nie tylko na ofertę e-sprzedawcy, ale również na wygodę dokonywania zakupów i na szybkość działania strony www.

Wartość polskiego e-commerce szacowana jest już na 40 mld zł, a 54% polskich internautów dokonuje regularnie zakupów online, czyli o 4% więcej niż w 2016 roku. Najczęściej nabywane w e-sklepach są odzież, dodatki, akcesoria i książki (źródło: https://www.gemius.pl/e-commerce-aktualnosci/najnowsze-dane-o-polskim-e-commerce-juz-dostepne.html). Sprzedawcy muszą włożyć coraz więcej wysiłku, aby przekonać klientów do swojej oferty. Coraz częściej o wyborze danego sklepu online decyduje już nie tylko atrakcyjny produkt i jego cena, ale również szybkość dostawy i intuicyjność strony www. Na ostatnią kwestię wpływa także jakość hostingu.

Hosting www a plany rozwoju

Zanim wybierzemy hosting www, warto podejść do tego tematu perspektywicznie, mając na uwadze nie tylko najbliższy okres funkcjonowania sklepu internetowego, ale również jego działanie za kilka lat. Umiejętność przewidywania ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w biznesie. Rozpoczynając działalność, należy zakładać, że sklep zacznie się rozwijać, jego asortyment będzie coraz większy, pojawi się coraz więcej klientów, a tym samym wzrośnie obciążenie strony www.

Aby uniknąć w przyszłości problemów z funkcjonowaniem sklepu online, należy od razu oszacować jego rozwój i pod tym kątem dobierać ofertę hostingu www. Oczywiście można wykupić mały pakiet hostingu, a w przyszłości zmienić na przykład dostawcę, ale to często wiąże się z przerwami w funkcjonowaniu sklepu. Każdy taki przestój oznacza, że nie zarabia się w tym czasie. Dlatego warto tego uniknąć.

Dobry hosting wpływa na e-biznes

Dobry hosting www jest fundamentem sprawnego funkcjonowania e-sklepu. Tani hosting, proponowany przez nieznanego dostawcę, często może nie spełnić oczekiwań. Z jednej strony takie usługi przeważnie mają małe limity przesyłu danych, a z drugiej – działanie serwerów pozostawia wiele do życzenia, nie wspominając już o częstych awariach. Dlatego najlepiej wybierać dostawców renomowanych (np. Domeny.pl), którzy są w stanie zapewnić wysoką jakość usług i kompleksowe wsparcie techniczne. Przy okazji można zoptymalizować koszty, wybierając hosting www w pakiecie z innymi usługami i produktami (np. rejestracja domeny, dostęp SSH, certyfikat SSL itp.).

Bez wysokiej jakości hostingu trudno prowadzić sklep internetowy na wysokim poziomie. Jego sprawne funkcjonowanie jest tak samo ważne, jak atrakcyjna oferta. Gdy użytkownik nie może wygodnie nawigować i szybko przeglądać zasobów e-sklepu, przechodzi do konkurencji. Dobry hosting może pomóc zatrzymać klienta.

Więcej na: https://domeny.pl/serwery-wirtualne.html

Mała firma, dużo dokumentów – sprawna archiwizacja

Jak zatem sprawić, by dokumenty te zawsze znalazły się pod ręką i był do nich prosty dostęp? Bezwzględnie potrzebny będzie sprawny system archiwizacyjny oraz odpowiednia przestrzeń do przechowywania.

Elektroniczne systemy archiwizacyjne

Jak wiadomo, nowocześnie funkcjonujące firmy, to takie, w których system rejestracji oraz obiegu dokumentów zapisywany jest nie w tradycyjnych, przestarzałych już, ręcznie wypełnianych książkach korespondencji, (względnie w excelu w komputerze), a za pomocą nowoczesnych programów i systemów archiwizacyjnych, dających mnóstwo możliwości użytkownikom. Dzięki sprawnym programom ich użytkownicy mają możliwość śledzenia całego procesu obiegu dokumentacji od momentu jego wpływu do kancelarii, aż do etapu końcowego, jakim jest odpowiedź na pismo, zakończenie sprawy i zarchiwizowanie jej. Systemy do archiwum, z jakich najczęściej korzystają firmy, to dedykowane programy stworzone na indywidualne potrzeby danej firmy, znacznie usprawniające pracę.

Składowanie dokumentacji – regały przesuwne i inne rozwiązania

Sprawnie zarządzana firma, to jednak nie wyłącznie dokumentacja elektroniczna. To również mnóstwo dokumentów papierowych, składowanych w najróżniejszych miejscach, poczynając od segregatorów, na pudłach archiwizacyjnych kończąc.

Dokumenty te następnie gromadzone są na różnego rodzaju regałach, dzięki którym każdy dokument może znaleźć się łatwo i szybko w zasięgu ręki. Oprócz dokumentów papierowych firmy gromadzą też i dokumentację z zapisem elektrycznym. W obu tych przypadkach do tego celu służą przede wszystkim bardzo wygodne regały przesuwne, zarówno mechaniczne, jak i elektryczne, regały stacjonarne, rotacyjne, także szafy obrotowe, regały jezdne do archiwum (firmy budmax), itp. Dzięki odpowiednio dobranym regałom zyskuje się nie tylko łatwy dostęp do dokumentacji, ale i zyskuje na przestrzeni. Wygoda, optymalne wykorzystanie przestrzeni, ergonomia pracy, to tylko niektóre z zalet profesjonalnych regałów. W zestawieniu ich z przydatnymi dodatkami typu zawieszki, stojaki, haczyki etc., biuro, czy magazyn stają się miejscem uporządkowanym i wręcz przytulnym.