Jak podłączyć wyłącznik nadprądowy?

Co wiemy o wyłącznikach nadprądowych?

Wyłączniki nadprądowe uważa się za narzędzie uniwersalne, stosowane w instalacjach elektrycznych zazwyczaj jako wyłączniki płaskie, przymocowane na wsporniku DIN TH35. Wyróżnia je znormalizowana szerokość jednego bieguna 17,7 milimetra dla podejmowanych działań standardowych oraz 27 milimetrów dla zadań stricte przemysłowych. Wyłączniki nadprądowe posiadają specyfikację: 1, 2, 3 i 4 – biegunowych. Wyróżnia się też wyłączniki z torem neutralnym lub bez tego toru. Każdy wyłącznik nadprądowy firmy Schneider składa się z: dźwigni napędowej, zamka, styku stałego, styku ruchomego, zacisków przyłączowych, wyzwalaczy termobimetalowych, wkrętu regulacyjnego, wyzwalacza elektromagnetycznego, a także z komory gaszeniowej. Wyłączniki tego producenta są wszechstronnie wykorzystywane w branży elektronicznej.

Jak należy zainstalować wyłącznik nadprądowy?

Proces instalacji każdego wyłącznika uzależniony jest od tego, gdzie i w jakim celu ma on być zamontowany. Elektryk zobowiązany jest wobec tego sprawdzić otoczenie, gdzie ma być zamontowany wyłącznik. Musi zapoznać się też z oznakowaniem na wyłączniku, ponieważ od tego zależy jego sposób podłączenia. Kiedy wyłączniki mają zostać zainstalowane w instalacjach przemysłowych to liczy się sprawne ich zainstalowanie, gdyż nie może być mowy o żadnej awarii. Natomiast, jeśli korzystamy z nich w swoim domu i do końca nie jesteśmy pewni tego, jak ma być podłączony wyłącznik to powinniśmy zawsze korzystać z usług doświadczonych elektryków. Oni zainstalują wyłącznik bezproblemowo.

Less is More (Mniej znaczy Więcej)
Ludwig Mies van der Rohe

Content is king

Web Content

Simple is hard

God is in the details (Bóg jest ukryty w szczegółach)
Ludwig Mies van der Rohe

Keep It Simple, Stupid

KISS