Less is More (Mniej znaczy Więcej)
Ludwig Mies van der Rohe
God is in the details (Bóg jest ukryty w szczegółach)
Ludwig Mies van der Rohe