Dział ten prezentuje kwestie związane z procesem zakładania firmy, nierzadko dość skomplikowanym. Dowiecie się tutaj, jakie formalności należy spełnić, aby powołać do życia własną działalność gospodarczą, firmę, przedsiębiorstwo czy spółkę. W dziale znajdziecie odpowiedzi na najważniejsze pytania, między innymi, w jaki sposób skrócić do minimum czas potrzebny na urzędowe sprawy. Przeczytacie w dziale, które formalności można załatwić bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną, a jakie wymagać będą Waszego osobistego kontaktu z odpowiednimi instytucjami.

Program gwarancji faktoringowych od BGK. Innowacyjne rozwiązanie dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

Program gwarancji faktoringowych to unikalne na skalę europejską rozwiązanie stworzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy współpracy z Polskim Związkiem Faktorów. Jego głównym celem jest poprawa dostępu firm do finansowania bez konieczności zwiększania przez nie zadłużenia.

Pandemia COVID-19 zachwiała płynnością finansową wielu przedsiębiorstw, stawiając ich przyszłość pod dużym znakiem zapytania.

Czym jest program gwarancji spłat limitów faktoringowych?

Program stanowi jeden z elementów pakietu pomocowego BGK. W przeciwieństwie do tradycyjnej formuły faktoringu, w przypadku gwarancji ryzyko limitów faktoringowych jest podzielone pomiędzy faktorów, a BGK. Gwarancje, do łącznej wartości 11,5 mld zł, udzielane są z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

Gwarancja zabezpiecza maksymalnie 80 proc. wartości limitu, a jej wysokość może wynieść aż 200 mln zł, co oznacza, że kwota limitu faktoringowego to nawet 250 mln zł. Gwarancjami mogą zostać objęte faktury wystawione po 1 marca 2020 r.

Program gwarancji spłaty limitów faktoringowych — dla kogo?

Z programu gwarancji faktoringowych mogą skorzystać firmy z sektora MŚP i duże przedsiębiorstwa. Usługa jest dostępna dla przedsiębiorstw działających w każdej branży, poza instytucjami finansowymi korzystającymi z faktoringu.

Korzyści z programu

Programu gwarancji spłat limitów faktoringowych niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców. Najważniejsze to:

 • poprawa płynności finansowej;
 • atrakcyjne warunki finansowania: niższe koszty, wyższe limity i dłuższe okresy finansowania.
 • łatwiejszy dostęp do usług faktoringu, zwłaszcza dla firm w trudnej sytuacji finansowej;

Jak uzyskać gwarancję?

Wszystkie formalności związane z przyznaniem gwarancji realizowane są w jednym miejscu, tj. u faktora. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 roku. Obecnie BGK współpracuje z 14 faktorami:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Millennium S.A.
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank Pekao S.A.
 5. Bibby Financial Services Sp. z o.o.
 6. BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
 7. DNB Bank Polska S.A.
 8. ING Commercial Finance Polska S.A
 9. KUKE Finance S.A.
 10. mFaktoring S.A.
 11. Pekao Faktoring Sp. z o.o
 12. PKO Faktoring S.A.
 13. PragmaGo S.A.
 14. Santander Factoring sp. z o.o.

Inne gwarancje BGK

Aby wesprzeć firmy działające w warunkach pandemii COVID-19, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje przedsiębiorcom, korzystanie nie tylko z programu gwarancji spłat limitów faktoringowych, ale także z: gwarancji de minimis, gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, gwarancji Biznesmax z dotacją, czy gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych.

Gwarancje de minimis

Głównym celem gwarancji de minimis jest poprawa dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienie im oferty powszechnie dostępnych gwarancji spłat kredytów, które  wspierają rozwój przedsiębiorstw. Z programu mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy.

Zakres gwarancji obejmuje ażdo 80 proc. kwoty kredytu, a maksymalny okres trwania —  do 39 miesięcy. Gwarancje obecnie udzielane są bez opłaty.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpiecza spłatę kredytu udzielonego na zapewnienie płynności finansowej i obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Z programu mogą skorzystać średnie i duże firmy, które maja kredyty w złotówkach lub obcej walucie. Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny kredytobiorcy.

Gwarancje Biznesmax z dotacją

Gwarancje Biznesmax z dotacją to produkt przeznaczony na zabezpieczenie spłaty kredytów, które  finansują rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP. Gwarancja może zabezpieczyć:

 • kredyty nieodnawialne w złotych,
 • kredyty obrotowe odnawialne (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialne niezwiązane z inwestycją, udzielone do końca 2020 roku,
 • kredyty inwestycyjne.

BGK udziela gwarancji bezpłatnie, a dodatkowo przedsiębiorca może otrzymać na swój rachunek zwrot części zapłaconych odsetek. Jest to forma dotacji.  które będą formą dotacji.

Gwarancje spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

To gwarancje dla rolników (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zakres gwarancji obejmuje do 80% kwoty kredytu, a okres:

 • do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych odnawialnych;
 • do 51 miesięcy dla kredytów obrotowych nieodnawialnych;
 • do 183 miesięcy albo 120 miesięcy (pomoc de minimis) dla kredytów inwestycyjnych.

Przedsiębiorca korzystający z gwarancji może otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu odnawialnego jako pokrycie kosztu części lub całości odsetek należnych od kredytu. Gwarancja jest bezpłatna. Wszystkie formalności związane z gwarancją załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Nowe programy pomocowe BGK pomagają firmom niezależnie od wielkości

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje szereg udogodnień i nowych możliwości dla przedsiębiorców z różnych branż, niezależnie od wielkości prowadzonej firmy. Z rozwiązań przygotowanych wraz z resortami finansów, rozwoju i funduszy skorzystać mogą mikro-, małe, średnie i duże firmy. Tarcza pomocowa BGK wpisuje się w szeroko rozumianą tarczę antykryzysową, która ma uchronić przedsiębiorców przed kłopotami finansowymi wynikającymi z zamrożenia gospodarki ze względu na pandemię COVID-19. Można z niej skorzystać również, jeśli firma sięgnęła po inne rodzaje wsparcia rządowego.

Pakiet pomocowy BGK to 10 propozycji, z których większość jest już dostępna, a kolejne są na etapie wdrażania i będą gotowe niedługo. Rozwiązania te dotyczą między innymi gwarancji spłaty kredytu, dopłat oraz pożyczek z funduszy unijnych i krajowych. Część rozwiązań polega na modyfikacji istniejących wcześniej programów (np. gwarancje de minimis, kredyt na innowacje technologiczne) w taki sposób, by przedsiębiorcom łatwiej było z nich skorzystać. Pojawiły się też nowe programy, np. Fundusz Gwarancji Płynnościowych czy dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. 

Sprawdź propozycje Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców zmagających się ze skutkami COVID-19.

Gwarancje de minimis

Gwarancje de minimis zabezpieczają kredyty zaciągane przez mikro-, małe i średnie firmy, czyli te, które zostały najbardziej dotknięte przez koronawirusa i mają najbardziej ograniczone możliwości prowadzenia swojej działalności.

Zgodnie z nowymi, korzystniejszymi warunkami, zabezpieczają aż do 80 proc. kwoty kredytu (wcześniej 60 proc.), a okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego to 39 miesięcy (było 27). Co ważne, BGK nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji za pierwszy rok (wcześniej wynosiła ona 0,5 proc.). Wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł.

Z gwarancji na nowych zasadach skorzystało już 9 tys. firm, które otrzymały gwarancje na łączną kwotę 5,5 mld zł (stan na dzień 21.05.2020 r.).

Wnioski można składać w bankach kredytujących, których lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/.

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), czyli przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie (np. pracy) czy spółki non-profit także mogą liczyć na szereg udogodnień. Znalazły się wśród nich wakacje kredytowe oraz wydłużenie okresu spłaty pożyczki.

Kredyt na innowacje technologiczne 

Trwający obecnie nabór wniosków (na starych zasadach) został skrócony do 31 maja. Od 1 czerwca rusza kolejny nabór – przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o premię technologiczną na zdecydowanie korzystniejszych zasadach, obejmujących m.in. zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej, które wynosiło dotychczas 6 mln zł. Ponadto nie ma już wymogu innowacyjności w skali kraju – teraz wystarczy, by produkt lub usługa były innowacyjne dla konkretnego przedsiębiorstwa.

Pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój 

Inteligentny Rozwój to program realizowany ze środków unijnych. Pożyczki z tego programu można przeznaczyć na utrzymanie płynności finansowej. Zaletą pożyczek płynnościowych z programu Inteligentny Rozwój są: zerowe oprocentowanie i półroczna karencja w spłacie. Maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy wynosi 15 mln zł.

Wniosek składać można w instytucji finansującej, która współpracuje z BGK. Pełna lista instytucji dostępna na stronie https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

BGK wprowadza udogodnienia także w projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę z tego programu, mogą liczyć na przedłużenie standardowej karencji w spłacie o dodatkowe pół roku, a także półroczne wakacje kredytowe. Mogą też wnioskować o obniżenie oprocentowania. Obniżone oprocentowanie oferowane jest również wszystkim nowym klientom programu.

Wniosek złożyć można w instytucji finansującej, z którą zawarta została umowa na udzielenie pożyczki. Pełna lista instytucji dostępna na stronie: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/.

Gwarancje Biznesmax

Nowe warunki gwarancji Biznesmax ułatwiają dostęp do kredytów obrotowych, co przełoży się na zachowanie płynności finansowej firm. Z produktu mogą teraz korzystać przedsiębiorcy, którzy np. zrealizowali inwestycję z efektem ekologicznym, np. OZE lub gospodarki obiegu zamkniętego.

Wniosek złożyć można w bankach kredytujących. Aktualna lista jest dostępna na: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-biznesmax/.

Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie cieszy się dużą popularnością wśród mikro- i małych firm. Teraz zmianie uległy jego warunki. Na co mogą liczyć uczestnicy Programu Pierwszy biznes – wsparcie w starcie? Między innymi na zawieszenie do 6 miesięcy spłaty pożyczki, wydłużenie karencji o pół roku, obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. (do 12 miesięcy), wydłużenie spłaty kredytu o rok. Będzie można przez dłuższy niż do tej pory czas brać udział w bezpłatnych szkoleniach i korzystać z darmowego doradztwa.

Wniosek złożyć można w instytucji finansującej, z którą zawarta została umowa na udzielenie pożyczki. Pełna lista dostępna na http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Fundusz Gwarancji Płynnościowych przeznaczony jest dla średnich i dużych firm, które ucierpiały na skutek pandemii. Gwarancje sięgają 80 proc. kwoty kredytu o wartości od 3,5 do 200 mln zł. Okres udzielanej gwarancji to aż 27 miesięcy. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest brak zaległości w ZUS-ie, US i banku kredytującym na 1 lutego 2020 r.

Wniosek można złożyć w bankach kredytujących, które podpisały z BGK umowy dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Lista dostępna na stronie:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/.

System dopłat do oprocentowania kredytów

Pod obrady Sejmu trafiły rozwiązania legislacyjne, które pozwolą na realizację programu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez sektor bankowy. W założeniu system takich dopłat miałby objąć małe, średnie i duże firmy z każdej branży.

Wniosek będzie można złożyć w banku, z którym BGK podpisze umowę współpracy.

Oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego rozwiązania mają pomóc przedsiębiorcom, którzy otrzymali już kredyty, ale ze względu na sytuację rynkową spowodowaną pandemią COVID-19 mają problemy ze spłatami rat. Mogą z nich skorzystać także przedsiębiorcy, którzy chcieliby pozyskać nowe środki na swoją działalność, jednak w obliczu spowolnienia gospodarki obawiają się o utrzymanie płynności finansowej. Dzięki większym i łatwiejszym do uzyskania gwarancjom, obniżeniu oprocentowania kredytów i wydłużeniu wakacji kredytowych możliwe będzie zachowanie płynności i szybkie wznowienie działalności po odmrożeniu gospodarki.

Więcej informacji o powyższych i innych oferowanych formach wsparcia szukaj na stronie https://www.bgk.pl/ oraz https://www.biznes.gov.pl/pl.

Magento 2 w czasach kryzysu

Magento to obecnie jedna z najpopularniejszych platform do obsługi sklepów internetowych, która dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi oraz licznym możliwościom rozwoju e-commerce jest coraz chętniej wybierana przez szerokie grono webdeveloperów oraz właścicieli sklepów online. W celu jej skutecznej implementacji konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy programistycznej lub skorzystanie z usług firm zewnętrznych. Co jeszcze warto wiedzieć o Magento i o odpowiednim jego wdrożeniu?

Jak wdrożyć Magento 2?

Wdrożenie Magento 2 to proces wieloetapowy, który wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej. Wiąże się m.in. z koniecznością wykonania backupu i migracją danych.

Dlaczego Magento?

Zgodnie z aktualnymi danymi, blisko 8% wszystkich sklepów internetowych wykorzystuje silnik Magento jako fundament swojego działania. Pomimo obecności na rynku innych, z pozoru prostszych rozwiązań, jest on powszechnie wybierany ze względu na kilka praktycznych aspektów, do których zaliczają się m.in.:

 • wysoki poziom zabezpieczeń, np. przed atakami hakerów
 • olbrzymia skalowalność
 • możliwość zaimplementowania rozbudowanych zmian i modyfikacji.

Ostatni punkt wynika bezpośrednio z faktu, iż Magento jest platformą w pełni open-source’ową, dostępną dla programistów bez ograniczeń. Jest również darmowy, co bynajmniej nie przeszkodziło mu w zdobyciu uznania w oczach specjalistów. Według pracowników software-house’u https://ageno.pl/, dodatkowym atutem Magento jest łatwość, z jaką klient może przekazać wykonawcy swój projekt. Co więcej, istnieje także możliwość przeszkolenia wybranych osób po stronie klienta w celu samodzielnego rozwoju i utrzymania sklepu w przyszłości.

Aktualizacja na Magento 2 – czy warto ją wykonać?

2008 rok – to właśnie wtedy odbyła się premiera pierwszej wersji Magento. Od tego czasu w branży e-commerce zmieniło się wiele, a sama platforma przebyła długa drogę – od oprogramowania skierowanego głównie w stronę małych i średnich przedsiębiorstw, po rozbudowaną platformę, zdolną do obsługi internetowych molochów. Po licznych zapowiedziach, zgodnie z którymi na rynku miała pojawić się zaktualizowana wersja oznaczona numerem “2”, zdecydowana większość przedsiębiorców zdecydowała się na nią przenieść.

Nie jest tajemnicą, że operowanie na Magento 1 niesie ze sobą spore ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania sklepu postawionego w sieci. Wynika to choćby z faktu “odsłonięcia” się na ataki z zewnątrz, co może skutkować ogromnymi stratami na wielu płaszczyznach. Dlatego tak ważne jest zadbanie o wdrożenie nowej wersji oprogramowania – do tego jednak wymagana jest odpowiednia wiedza, bo zmiany nie kończą się na czystej kosmetyce.

Implementacja Magento 2 i migracja danych to skomplikowany proces, niezależnie czy mowa o e-commerce w branży motoryzacyjnej, jak choćby Nocar.pl, czy o branży spożywczej. Należy liczyć się z budową praktycznie całego sklepu od nowa z użyciem jedynie niewielkich elementów jego starej wersji.. Przeniesienie wyglądu, czyli layoutu również nie zalicza się do prostych zadań, biorąc pod uwagę, że jego automatyczne powielenie jest w zasadzie niemożliwe do wykonania. Ale po kolei.

Funkcjonalność rozszerzeń na Magento 2. Backup i kopia danych

Jedną z ważniejszych kwestii przy wdrażaniu nowej wersji platformy jest dobór i optymalizacja dostępnych rozszerzeń. Należy pamiętać, że te napisane lub zakupione w celu funkcjonowania w środowisku Magento 1, nie będą działać na Magento 2. Wymaga to ponownego zakupienia lub stworzenia rozszerzeń przystosowanych do zaktualizowanej wersji tak, by zapewnić sobie ich prawidłowe działanie w nowym oprogramowaniu.

Równie istotną kwestią pozostaje konieczność wykonania backupu. Posiadanie kopii wszelkich zapisów i danych podczas tak zaawansowanej operacji jest absolutnie obowiązkowe. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, takich jak nieprawidłowo przeprowadzona migracja danych (co niestety czasami się zdarza), istnieje duże prawdopodobieństwo utraty posiadanych elementów, czyli w praktyce – danych całego sklepu. Warto zatem zabezpieczyć się przed skutkami możliwych niedociągnięć lub pomyłek.

Jak wygląda migracja danych?

Proces przenosin sklepu na wyższą wersję oprogramowania jest bezpośrednio powiązany z obowiązkiem wykonania migracji danych. Składa się ona z kilku etapów, na które składają się:

 1. Migracja baz danych. Jest to przeniesienie danych ze sklepu postawionego na pierwszej wersji Magento do wersji zaktualizowanej. Na taką bazę danych składają się m.in. produkty wraz z opisami, kompletna historia zamówień czy też baza klientów. Warto zauważyć, że w trakcie migracji można zlikwidować archiwalne, niepotrzebne już dane – wspomaga to płynność działania nowego oprogramowania.
 2. Migracja layoutu. Wygląd danego sklepu internetowego często zależy od branży – inaczej będzie prezentował się sklep z niszy elektroinstalacyjnej, jak choćby Karel2, od tego zajmującego się sprzedażą artykułów papierniczych. Ponieważ nie jest możliwe powielenie layoutu i bezpośrednie jego przeniesienie z Magento 1 na 2, konieczne jest stworzenie jego nowej wersji lub skorzystanie z gotowych szablonów. Pierwsze rozwiązanie daje zdecydowanie większe możliwości personalizacji, z kolei druga opcja jest szybsza i tańsza.
 3. Migracja rozszerzeń. Wiąże się ona z wykorzystaniem dostępnych rozszerzeń lub napisaniem nowych. Zwiększają one funkcjonalność sklepu, a także ułatwiają klientom tzw. ścieżkę zakupową. Przykładowo, rozszerzenie Ajax Search umożliwia dodanie wbudowanej linii wyszukiwania na stronie sklepu, ułatwiającej szybkie znalezienie poszukiwanego produktu, a Countdown Timer pozwala na wyświetlanie licznika, podającego klientowi czas do końca danej oferty czy wyprzedaży.
 4. Dedykowane rozwiązania. Sklepy e-commerce, które funkcjonują na rynku od dłuższego czasu, często korzystają z indywidualnych, sprawdzonych rozwiązań, z których najczęściej nie chcą rezygnować. W trakcie upgrade’u oprogramowania należy więc zadbać o przygotowanie nowych wersji, przystosowanych do działania w środowisku Magento 2. Jako alternatywę można wykorzystać gotowe moduły.

Zastosowanie Magento 2 jako platformy do obsługi sklepu w sieci niesie ze sobą wiele korzyści. Pomimo wyzwań, jakie stawia ona przed developerami, a także względnie dużymi kosztami związanymi z jej wprowadzeniem, warto się na nią zdecydować. Jako nowoczesne, ciągle rozwijane narzędzie, Magento daje bardzo duże możliwości modyfikacji i skalowania, a rozbudowane opcje personalizacji wtyczek i rozszerzeń pozwalają na uzyskanie pożądanego efektu – funkcjonalnego sklepu, który będzie przynosił zyski, będąc przy tym miejscem przyjaznym dla klientów.

Jak precyzyjnie wycinać i wyginać blachy?

Podczas robót blacharskich precyzja jest niezmiernie ważna. Nie wszystko damy radę odpowiednio dociąć nożycami do blachy, czy szlifierką kątową. Czasami nawet przecinarka plazmowa nie jest w stanie dać sobie rady. A nawet jeśli, to wciąż blachę należy odpowiednio wyprofilować, by pasowała do danego zastosowania. Sprawdzamy jak dokonują tego profesjonalne zakłady blacharskie.

Technologia CNC
Zacząć należy od tego, że w dzisiejszym świecie mamy dostęp do bardzo precyzyjnych metod cięcia i gięcia blach. Wykorzystuje się co prawda w tym celu tradycyjne przyrządy, takie jak tokarki, frezarki, krawędziarki i tym podobne, jednak nie są one obsługiwane ręcznie, ale kontrolowane komputerowo. Wszystko sprowadza się do wprowadzenia bardzo precyzyjnych parametrów do systemu, a następnie włożenie do maszyny arkusza blachy. Następne działania wykonywane są automatycznie, dzięki systemowi precyzyjnych siłowników i serwomechanizmów, które w odpowiedni sposób ustawiają materiał, po czym maszyna docina go i wygina w odpowiedni sposób. Nie tylko pozwala to na uzyskanie ogromnej precyzji, ale także znaczne skrócenie czasu pracy.

Obsługa urządzeń
Operatorzy rozpoczynają pracę od zgrubnego docięcia arkuszy blachy, tak by zmieściły się do urządzeń wykonawczych. W tym celu stosuje się między innymi wycinarki laserowe. Następnym krokiem jest wprowadzenie danych do komputera, uzyskuje się je albo od podmiotu składającego zamówienie, albo też z pomiarów wykonywanych laserem. Kolejny etap to załadowanie uprzednio przygotowanego materiału do odpowiednich maszyn, sterowanych komputerową technologią. Mogą to być na przykład tokarki, frezarki albo wykrawarki CNC. Później pracownicy już tylko doglądają czy cały proces przebiega prawidłowo, oraz przenoszą częściowo obrobione półprodukty do kolejnych maszyn na linii CNC. Po przejściu przez całą ścieżkę mamy gotowy element.

Dziś praktycznie każdy większy zakład blacharski korzysta z technologii komputerowej CNC. Dzięki niej znacznie skraca się czas pracy, a jednocześnie znacznie rośnie precyzja. Pomimo tego, że urządzenia te są drogie, inwestycja taka bardzo szybko się zwraca, stąd tak duża ich popularność. Są wykorzystywane zarówno w dużych, profesjonalnych przedsiębiorstwach, jak na przykład w samochodowych warsztatach blacharskich i lakierniczych.

Co warto wiedzieć na temat nowoczesnych usług poligraficznych?

Druk to jeden z przełomowych wynalazków w dziejach historii ludzkości, jednak niektórzy sceptycy wróżą mu już schyłek. Naprawdę zupełnie niepotrzebnie – usługi poligraficzne mają się świetnie, bo też drukowanie to nie tylko technika wykorzystywana przy tworzeniu książek i czasopism.

Jak wyglądają nowoczesne usługi poligraficzne?
W poligrafii bardzo wiele się zmienia, można mówić o nieustającym rozwoju, co jest bezpośrednio związane z powstawaniem nowych metod. Jakiś czas temu prawdziwą rewolucją był druk cyfrowy, dzisiaj zaś kolejna rewolucja to drukarki 3D. Coraz więcej punktów poligraficznych jest w nie wyposażone, dzięki czemu można stworzyć druk przestrzenny. Jest to wykorzystywane do produkcji różnego rodzaju prototypów. Usługi poligraficzne nie są zatem na wymarciu, a można powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie. Od kilku lat dużym wzięciem cieszą się na przykład szkoły średnie kształcące w zawodzie poligrafa.

Usługi poligraficzne Gliwice
Kto i w jaki sposób może skorzystać z nowoczesnych usług poligraficznych? Dużym odbiorcą ofert firm poligraficznych są firmy z branży reklamowej. Współcześnie projektuje się i tworzy dla nich nie tylko klasyczne ulotki czy plakaty reklamowe, ale też na przykład gadżety reklamowe. Nadruk można nanieść naprawdę na mnóstwo powierzchni, zatem możliwości są praktycznie nie do wyczerpania. Usługi poligraficzne gliwice – https://e-druk.pl/produkty/tag/poligrafia/ są dedykowane również dla branży tekstylnej i modowej, dla branży związanej z budownictwem i architekturą. Korzystają z nich również firmy tworzące akcesoria do dekoracji domów, takie jak chociażby zasłony, panele i rolety do zaciemnienia okien. Nowoczesne i rozbudowane zakłady poligraficzne oferują szeroki zakres usług, możliwość zrealizowania druków wielkoformatowych, dzięki posiadaniu profesjonalnych maszyn. Odpowiedni park maszynowy oraz zaplecze techników poligrafów i grafików, pozwala na realizację usług w jednym miejscu. Można zlecić zaprojektowanie konkretnych materiałów oraz ich wykonanie – to niezwykle wygodne rozwiązanie dla odbiorców.

Na czym polega outplacement?

Nie jedynie sposób wykonywania ciężkich restrukturyzacji lecz także zwolnienia poszczególnych ludzi, mają ważny wpływ na employer branding pracodawcy oraz morale całej załogi. Więc wciąż od lat za istotną uznaje się fachową kontrolę nad odchodzącymi pracownikami, jacy z rozmaitych względów mogą zostać zwolnieni.

Czym jest outplacement?


Outplacement określa się jako system lekkich zwolnień, polegający na podejmowaniu poprzez organizację przedsięwzięć służących pomocy odchodzącym zatrudnionym. Obejmuje zwłaszcza doradztwo zawodowe oraz psychologiczne, szkolenia, natomiast również wsparcie w odnalezieniu kolejnej pracy. W Polsce działania outplacementowe identyfikowane są z systemem zwolnień monitorowanych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy, spółki zwalniające chociaż 50 zatrudnionych, w przeciągu 3 miesięcy są przymuszone do uzgodnienia z powiatowym urzędem pracy obszaru oraz formy pomocy dla zwalnianych ludzi. Uzgodnienia owe dotyczą przede wszystkim: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń. Wsparcie winno być dedykowane do pracowników. Outplacement obejmuje także informowanie o obecnych ofertach pracy. Istotne jest, aby były to oferty konkretne oraz dostosowane do zdolności zwalnianych pracowników (gdy je przewyższają, osoby zainteresowane należy ponadto wyuczyć bądź pokazać im bazy wiedzy, jakie pomogą się przygotować do nowej pracy), natomiast nie „dowolne”. Pomoc w ramach outplacementu ma mieć rzeczywiste efekty, nie może być oddziaływaniem fantomowym, jakie będzie stwarzało pozory wsparcia. Właśnie dlatego mnóstwo spółek decyduje się nie na outplacement wewnętrzny (więc wykonywany poprzez ekipy HR na stałe zatrudnione w zwalniającej spółce).

Szkolenia szansą dla niepracujących


W ramach projektu przełożony może w szczególności otworzyć fundusz szkoleniowy, z jakiego będą finansowane świadczenia szkoleniowe. Świadczenia szkoleniowe udzielane są na wniosek pracownika oraz przypadają po rozwiązaniu stosunku pracy bądź stosunku firmowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w czasie nie dłuższym aniżeli sześć miesięcy. Świadczenia szkoleniowe płacone są co miesiąc w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednakże aniżeli 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przełożony może uzyskać zwrot opłaty na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe od płaconych świadczeń szkoleniowych w wielkości wyrażonej w różnych regulaminach. Więcej na temat outplcement, możemy przeczytać na stronie internetowej https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja.

Zasady przygotowania zajęć praktycznych kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przygotowują jednostki służb publicznych do niesienia pomocy poszkodowanych w sytuacjach wykonywania obowiązków zawodowych. Dotyczy to m.in. GOPR, WOPR, PSP czy Policji. Ponadto w takim kursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne organizowane przez jednostki certyfikowane do organizacji kursów są w nieco okrojonej formie prowadzone również w szkołach w ramach szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. Zajęcia praktyczne zarówno na kursie państwowym, jak i tym prowadzonym w ramach edukacji dzieci muszą być odpowiednio zabezpieczone i przygotowane. Kiedy odbywają się w terenie do zabezpieczenia miejsca przydają się taśmy z nadrukiem.

Taśmy z nadrukiem – pomoc w zabezpieczeniu miejsca wypadku dla Straży Pożarnej 

Każde miejsce wypadku musi być właściwie zabezpieczenie dlatego przygotowując symulację wypadku drogowego do którego najczęściej jako pierwsza przyjeżdża straż pożarna należy miejsce zajęć odgrodzić od tłumu gapiów. Wszak również na drodze służby stosują zabezpieczenia w celu lepszej widzialności miejsca wypadku dla kierowców. Można zastosować taśmy z nadrukiem opatrzone napisem straż, choć najczęściej miejsce odgradza się po prostu pachołkami, trójkątem ostrzegawczym, a także blokuje się pojazdami służb ratowniczych. W czasie zajęć praktycznych strażacy mogą ćwiczyć wyciąganie zakleszczonego poszkodowanego z pojazdu, przy użyciu odpowiednich narzędzi. Ćwiczą również wyciąganie go w prawidłowy sposób z samochodu, a więc z zastosowaniem chwytu Rauteka. Na miejscu ćwiczeń ustawia się samochód przewrócony na dach, a w nim umieszcza się fantom, choć uczestnicy również mogą pełnić rolę poszkodowanych, co w znaczący sposób przybliża symulację do faktycznego zdarzenia. Fantom musi być jednak zawsze przygotowany, gdyż to na nim ćwiczona jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

Przygotowanie zajęć praktycznych dla WOPR w ramach KPP 

Dla każdej jednostki współpracującej w  systemie ratownictwa medycznego zajęcia praktyczne KPP przygotowywane są w inny sposób, uwzględniający specyfikę wykonywanej racy. Nie inaczej jest w przypadku pracowników WOPR. Tutaj zajęcia praktyczne w sezonie przygotowuje się na otwartym akwenie bądź na basenie. Do dyspozycji uczestników muszą być kapoki, a także kołnierze stabilizujące i nosze, jeśli do dyspozycji mają motorówkę. W innym przypadku biorą ze sobą tylko sprzęt ułatwiający holowanie topiącego się poszkodowanego, czyli boję ratowniczą lub deskę ratowniczą. W ramach zajęć musi zostać przygotowanych kilka wariantów akcji ratowniczej: z poszkodowanym topiącym się, którego można zlokalizować, a także takim, który znajduje się pod wodą. Rolę topiącego się, oczywiście pod pełną kontrolą ratowników przeprowadzających kurs przejmują jego uczestnicy. Z kolei na brzegu czynności ratownicze resuscytacji ćwiczone są na fantomie.         

KPP w ramach eventu firmowego 

Kursy KPP mogą zostać zorganizowane również w ramach firmowego eventu. Tutaj program praktycznego kursu może być dostosowany do specyfiki pracy i zakładać pierwszą pomoc w przypadku porażenia prądem, środkami chemicznymi, czy też urazu mechanicznego, złamania lub zwichnięcia. Oczywiście nie może zabraknąć również pierwszej pomocy przy utracie przytomności i zaniku funkcji oddechowych. Całość kursu w ramach eventu może być niewątpliwie pouczającym doświadczeniem dla wszystkich biorących w nim udział pracowników. Tutaj można również zorganizować zawody, gdzie oceniania będzie np. precyzja wykonania opatrunków, czy właściwe udzielenie pierwszej pomocy w określonej sytuacji. Stanowiska, gdzie znajdują się fantomy i odbywają się zajęcia mogą być odgrodzone taśmami z nadrukiem, np. z logo firmy.      

Kwalifikowana pierwsza pomoc dla pracowników szkół i zajęcia dla dzieci      

Nauka pierwszej pomocy bardzo ważna jest także w szkołach. Podczas gdy dla kadry dydaktycznej mogą być zorganizowane profesjonalne kursy KPP, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Taka umiejętność jest wszak bezcenna, a jej nabycie jak najszybciej bardzo ważne. Program zajęć może obejmować pomoc przy omdleniach, urazach mechanicznych, czy atakach padaczkowych. Oczywiście szkoła sama może zgłosić zagadnienia, które powinny znaleźć się na praktycznym kursie. Nieodzowne są ćwiczenia na fantomach, które są podstawą każdego praktycznego kursu KPP. 


Przygotowanie zajęć kwalifikowanej pierwszej pomocy zależne jest od instytucji, która chce wziąć w nich udział. Muszą zatem być dostosowane do specyfiki wykonywanej pracy, a także zawierać najistotniejsze zagadnienia dotyczące pomocy w przypadku wypadków w pracy, a także tych z którymi można spotkać się w codziennych sytuacjach życiowych.   

Czy warto korzystać z outplacement kalkulator?

Outplacement (zwolnienie kontrolowane), ostatnie rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy, natomiast również realizowany poprzez przełożonego program wsparcia dla zwalnianych zatrudnionych, przeważnie w obszarze doradztwa, szkoleń, uczenia metod szukania pracy, lub pomocy w pokonaniu stresu.

Outplacement?


Niezwykle istotnym aspektem mechanizmu outplacementowego jest trwałe wsparcie udzielane poprzez ekspertów, jakie pozwoli zatrudnionym przyjąć zaistniałą okoliczność, wyrzucić z siebie złe emocje oraz skoncentrować się na szukaniu drugiej możliwości życiowej.
W wypadku zwolnień grupowych musimy brać pod uwagę nastroje socjalne. Sami możemy nie być w stanie zrozumieć zamieszania powstałego pośród pracowników. Outplacement spółki – przymus pracodawcy


Outplacement w spółce to nie jedynie dobra wola pracodawcy. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia oraz firmach rynku pracy, przełożony, jaki chce zwolnić chociaż 50 ludzi w czasie 3 miesięcy, ma przymus zagwarantować tymże osobom pomoc. Określenie jej obszaru i formy winno odbyć się w porozumieniu z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby pracodawcy bądź odpowiednim ze względu na miejsce robienia pracy. Pomoc musi dotyczyć także pracowników niepełnosprawnych. Winna obejmować w szczególności pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz szkolenia. Teraz można skorzystać z kalkulatorów outplacement, dzięki którym możemy zobaczyć, jak może to wyglądać w naszej firmie. Taki właśnie kalkulator, możemy znaleźć na stronie internetowej https://outplacementkalkulator.pl.

Outplacement jest usługą, jaka zarządza ostatnim krokiem cyklu życia człowieka w organizacji – sfinalizowaniem współpracy.
Jego ciągłym aspektem jest lęk i uczucie dezorganizacji. Więc nasz wykwalifikowany personel fachowców, w początkowym czasie gwarantuje specjalistyczne wsparcie i pomaga pozbyć się napięcia. Potem, podczas spotkań z rekruterem, zatrudniony buduje własną nową pozycję profesjonalną, przyglądając się własnym plusom i kwestiom, jakie potrzebują jeszcze przepracowania. Test kwalifikacji, ocena CV i ustalenie kierunku dalszego rozwoju tworzą pewność siebie, pomagając znaleźć się w innej sytuacji. Przez zapewnienie odchodzącym zatrudnionym usługi outplacement, przełożony pobudza bezpieczeństwo i uczucie bezpieczeństwa innych członków zespołu. Tymczasem własnym partnerom lub przyszłym współpracownikom wskazuje, jak istotne jest dla niego tworzenie więzi i zachowanie fair play, co oddziałuje na dobry wizerunek na rynku.

Bramy segmentowe – czy to dobry wybór?

Budując dom z garażem wiele osób staje przed dylematem, jaką bramę garażową wybrać. Cennik bram garażowych jest naprawdę różny. Dlatego przed zakupem warto porównać kilka ofert i wybrać dla nas najbardziej opłacalną. Obecnie aż 80% klientów wybiera bramy segmentowe, pomimo tego, że są one droższe. Zatem warto zastanowić się, czy są one warte swojej ceny. […]

Jak przygotować sklep do handlu?

Przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach zabijają się o to, aby jak najefektywniej podśnieśc swoje wyniki sprzedażowe. Robią to na dziesiątki sposobów korzystając przy tym, z pomocy różnych wyspecjalizowanych firm zajmujących się fachowa obsługą przede wszystkim podmiotów gospodarczych, niezależnie od tego w jakiej branży działają i czy jest to towar czy usługa. Wspomniane firmy pomagają więc podnieść wyniki przez stosowanie technik marketingowych. Ich działania są skierowane głównie na oddziaływanie na psychikę potencjalnego klienta. Oprócz różnych technik marketingu coraz popularniejszą metodą staje się merchandising.

Czym jest merchandising ? Rodzaje

Zanim przejdziemy do definicji merchanidisngu, należy wspomnieć o kilku istotnych informacjach na temat klienta pozwalających na lepsze zrozumienie klienta oraz jego zachowania. Należy wiedzieć, że wszystkie techniki sprzedażowe, które są znane wszytskie agencją marketingowym i reklamowym, są skierowane głównie na klienta niezdecydowanego. Jest to normalne, gdyż klient, który „wie czego chce” nie zwraca uwagi na to, co próbują przekazać mu agencje i reklamy, ponieważ do niczego nie trzeba go przekonywać. Jest to klient dojrzały. Zna się na temacie i na produkcie, który pragnie kupić. Sprzedawcy walczą więc o klienta niezdecydowanego. Jest on podatny na wszystkie techniki sprzedażowe- te mniej widoczne i te bardziej. Oprócz jasnych przekazów lub przekazów podprogowych, zaczęto zastanawiać się czy istnieje jeszcze coś na co podatny jest potencjalny klient? Otóż tak- jest to odpowiednia ekspozycja towarów na półkach i odpowiednie zaprojektowanie jego wnętrza. Wychodzi to na przeciw założeniom sklepów wielkopowierzchniowych i są ściśle powiązane z marką i oferowanym produktem ( nie da się zaplanować jakiegoś wzoru idealnego dla każdego ze sklepów). Bierze się więc pod uwagę wiele czynnik takich jak właśnie produkt, umiejscowienie sklepu ( np. galeria czy wolno stojący) . Bierze się także pod uwagę naturalne i mimowolne,nieświadome nawyki i przyzwyczajenia klienta ( np. kwestia schylania się po produkt, na górze produkty lepszej marki w droższej cenie itp.). Bardzo ważne jest  w merchandisignu rozlokowanie regałów pułkowych, zapach, oświetlenie,muzyka, porządek w sklepie, ubiór sprzedawcy, jakość obsługi (np. szybkość kasowania) oraz wiele innych detali, które na pierwszy rzut oka możemy przeoczyć. Do najważniejszych technik merchandesignu zaliczyć trzeba:

 • Merchandisign stacjonarny- przeznaczone głównie dla dużych sklepów, gdzie za sukcesem stoi wielka hala sprzedażowa stanowiąca atut do wykorzystania
 • Merchandisign mobilny- przeznaczony dla małych sklepów.
 • Merchandisign profesjonalny- obejmuje nie tylko prawidłowe przygotowanie sklepu do zachęcenia klienta, ale obejmuje także szereg szkoleń i indywidualną obsługę klienta oraz jej zautomatyzowanie.