Wpisy

Zakładanie firmy zoo

Wynajem lokalu pod biuro – o czym trzeba pamiętać?

Wynajmując lokal użytkowy pod biuro, należy szczególną uwagę zwrócić na poprawnie skonstruowaną umowę – taką, która nie będzie pozostawiała żadnych wątpliwości na wypadek spornych kwestii pomiędzy stronami. Co powinno zatem znaleźć się w umowie?

Wysokość czynszu oraz termin zapłaty

Nadrzędnymi elementami umowy są wysokość wpłacanego przez najemcę czynszu oraz termin jego uregulowania. Jeśli w umowie nie określi się z góry daty zapłaty, to przyjmuje się, że czynsz powinien być zapłacony za cały okres najmu z góry – w przypadku, gdy umowa została zawarta na maksymalnie miesiąc, lub do 10. dnia każdego miesiąca – gdy najem potrwa dłużej niż miesiąc lub w ogóle nie zostały określone jego ramy czasowe. Umowa winna również wskazywać wysokość odsetek za zwłokę w płatnościach czynszu.

Termin wypowiedzenia najmu

Jeśli w umowie nie określimy terminu wypowiedzenia najmu, to obowiązują nas w tym przypadku terminy ustawowe. Najczęściej okres wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego wynosi 3 miesiące, ma on zastosowanie, gdy umowa zawarta była na czas nieokreślony, a czynsz regulowany był co miesiąc. Może się również zdarzyć, i to z winy zarówno najemcy, jak i wynajmującego, że wypowiedzenie najmu przebiega ze skutkiem natychmiastowym. Dzieje się tak, gdy najemca regularnie zwleka z zapłatą czynszu lub użytkuje lokal w sposób niezgodny z umową, a także, gdy wynajmowany lokal jest zagrożeniem dla zdrowia osób w nim przebywających, a jego wady uniemożliwiają korzystanie z niego.

Obowiązki najemcy oraz wynajmującego

Najemca zobowiązany jest przede wszystkim do terminowego opłacania czynszu oraz przestrzegania porządku domowego. Powinien on również informować właściciela lokalu o leżących w jego gestii naprawach, sam nie może bowiem podejmować się zmian w wynajmowanym lokalu, które byłyby sprzeczne z obowiązującą umową. Zobowiązany jest także do oddania lokalu w stanie nie gorszym niż zastał go na początku. Wynajmujący z kolei odpowiedzialny jest za utrzymanie dobrych warunków w lokalu, czyli takich, które zapewnią jego bezpieczne użytkowanie, oraz za konieczne w nim naprawy.

Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony bądź nieokreślony, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Należy mieć jednak świadomość tego, że umowa w formie ustnej nie stanowi żadnego dowodu na wypadek późniejszych sądowych sporów pomiędzy stronami.

Jeżeli pracujesz w Bielsku-Białej, to polecamy wynajem biur przy ulicy Sobieskiego – biurabielsko.pl. Bardzo fajne biura z dobrym dojazdem do centrum bielska. Redakcja miniFirmy, właśnie tam ma swoje biura. 🙂

Rośliny produkujące powietrze w biurze

3 pospolite rośliny postawione w biurze poprawią znacząco jakość powietrza, a tym samym wydajność i komfort w pracy. Krótki wykład na konferencji TED prowadzony przez Kamala Meattle odpowiadający na pytanie jakie rośliny powinniśmy mieć w biurze, aby poprawić jakość powietrza.

Dobrze zorganizowana przestrzeń biura = dobra organizacja pracy

Przyjemna dla oka i uporządkowana przestrzeń biura, a także dobrze zorganizowane najbliższe miejsce pracy, czyli biurko, mają bezpośredni wpływ na jakość i efekty wykonywanych zadań. Nadmiar zbędnych rzeczy, chaos w dokumentach oraz ogólny nieład w biurze działa na nas rozpraszająco i utrudnia, a nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie w miejscu pracy. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzeń, w której spędzamy planowe 8 godzin dziennie była przemyślana i świadomie wykorzystywana.

Czytaj dalej