Dlaczego warto kupić markowy prostownik/ładowarkę CTEK do samochodu?

Rozładowany akumulator jest dla właściciela samochodu nie lada problemem. Gdy dochodzi do awarii, kierowcom zdarza się pożyczać prąd z innego samochodu. Jednak nie zawsze istnieje tak możliwość. Do rozładowania może dojść w najbardziej nieoczekiwanej sytuacji i aby temu zaradzić, przydatne jest narzędzie, z którego pomocą problem możliwy jest do rozwiązania samemu. Takim czymś jest prostownik. Niestety wielu kierowców kupuje pierwszy lepszy model, bez głębszego zastanowienia, często po najniższej cenie. Nie jest to niestety dobre rozwiązanie. Nieprofesjonalny sprzęt może przynieść akumulatorowi więcej szkód niż pożytku. Wielu kierowców nie zdaje sobie nawet sprawy z tego faktu. Dlatego dziś odpowiemy sobie na pytanie – dlaczego warto kupić markowy prostownik?

Czytaj dalej

Jak zostać inspektorem ochrony danych i czy warto?

Jak zostać inspektorem ochrony danych?

Jest kilka dróg, które prowadzą do zdobycia nowego zawodu.

 • Dla kompletnych laików w temacie, którzy nie znają teorii z zakresu ochrony danych osobowych lub nie pracowały w tym obszarze, najlepsze będą studia. Trwają one zwykle dwa semestry, kosztują kilka tysięcy złotych i obejmują całą wiedzę dotyczącą danych osobowych. Nic jednak nie zastąpi szczegółowego zapoznania się z treścią RODO.
 • Osoby, które pełniły stanowiska związane z ochroną danych osobowych lub były ABI, mogą zdecydować się na warsztaty IOD. Ich celem jest praktyka stosowania RODO. Obejmują najtrudniejsze zagadnienia lub te, pozostawiające dużą dowolność interpretacji. Rozporządzenie unijne zostało skonstruowane w ten sposób, aby stać się odporne na upływ czasu i zmieniające się technologie. Nie znajdziemy więc z nim konkretnych informacji czy poleceń, jak wdrożyć dany przepis lub procedurę.

Inspektor ochrony danych – kto może nim zostać?

Inspektor ochrony danych może być jednym z pracowników administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe, o ile będzie mógł wykazać, że spełnia wymogi stawiane przez RODO osobom na tym stanowisku, czyli swoją niezależność, brak konfliktu interesów, łatwość kontaktu przez telefon lub e-mail, terminowość i wiedzę fachową.

Będziemy mogli również korzystać z pomocy inspektora ochrony danych, który nie jest naszym pracownikiem, ale zewnętrznym podmiotem. Jeden inspektor będzie też mógł obsługiwać kilka podmiotów. Zobowiązany będzie do posiadania wiedzy na temat wszystkich procesów czy spraw związanych z przetwarzaniem danych w danej organizacji, a ich poznanie trzeba mu umożliwić. Do jego obowiązków, oprócz informowania o obowiązkach wynikających z RODO, będzie należało monitorowanie i ocena ich wypełniania, doradzanie w zakresie przepisów unijnych, prowadzenie rejestru i współpraca z organem nadzorczym, w tym pełnienie funkcji pierwszego punktu kontaktu w zakresie RODO.

Inspektor ochrony danych to nowa funkcja, która po wejściu RODO będzie bardzo pożądana. Wynika to przede wszystkim z obowiązku współpracy z IOD dla niektórych instytucji i firm. Warto nim zostać, tym bardziej, że wsparcie inspektorów ochrony danych dobrze wykształconych, z szeroką wiedzą praktyczną będzie bardzo wartościowe również dla firm, które nie muszą go powoływać.

Jak przygotować swój e-commerce do RODO

RODO – polski skrót od Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Praw Osobowych (z angielskiego GDPR – General Data Protection Regulation).

Nadciągające wielkimi krokami unijne rozporządzenie RODO wymusza na przedsiębiorcach z sektora e-commerce gruntowne przemodelowanie swojej polityki prywatności. Już od 25 maja roku 2018 (czyli od dnia w którym obowiązywać zacznie rzeczona dyrektywa) właściciele firm gromadzących dane osobowe klientów pod groźbą dotkliwej kary finansowej obarczeni zostaną nowymi obowiązkami.

Zmiany i regulacje niesione przez RODO oraz zalecany sposób działania

1. GIODO przestaje istnieć

Informacje ogólne

Koniec z przesyłaniem danych do urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wprowadzenie RODO znosi dotychczasowy obowiązek zgłaszania zbioru informacji w GIODO i nakazuje przedsiębiorcom indywidualne prowadzenie tak zwanego rejestru czynności przetwarzania. Z powinności tej zwolnieni będą administratorzy danych zatrudniający mniej niż 250 pracowników, jeśli zbieranie przez nich informacji będzie miało charakter sporadyczny oraz nie będą gromadzić:

 • danych wrażliwych (związanych na przykład z wyznaniem czy rasą)
 • danych godzących w wolności i prawa zainteresowanych osób
 • danych związanych z wyrokami skazującymi i naruszeniami praw

Co zrobić?

Rejestr czynności przetwarzania winien zawierać następujące ustępy:

 • imię, nazwisko i dane kontaktowe administratora oraz ewentualnych współadministratorów, przedstawiciela administratora i inspektora ochrony danych
 • cel przetwarzania danych
 • opis kategorii danych osobowych jak również opis kategorii osób, których te dane przedstawiają (kategorie danych dzieli się na zwykłe i wrażliwe, przykładem kategorii osób mogą zaś być na przykład darczyńcy)
 • kategorie odbiorców, którym dane są udostępnione jak i tych, którym dane zostaną ujawnione (tyczy się to również odbiorców z krajów spoza Unii Europejskiej oraz z organizacji międzynarodowych)
 • przekazanie danych osobowych do organizacji międzynarodowej i/lub kraju nie będącego członkiem UE
 • planowane terminy usunięcia konkretnych danych
 • sposób zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (zdefiniowany w art. 32 ust. 1 RODO)

  Dopuszcza się dwie formy prowadzenia rejestru – wirtualną i na papierze.

  2. Zgoda na profilowanie

  Informacje ogólne

  Profilowanie, czyli powszechna praktyka segregowania kontrahentów według płci, wieku, miejsca zamieszkania i tym podobne; dotychczas odbywało się ono przeważnie bez wiedzy podmiotu tej czynności. Od 25 maja wejdzie natomiast w życie obowiązek informowania klienta o przeprowadzonym profilowaniu – będzie można wyrazić na nie zgodę lub odmówić, w wyniku czego firma nie będzie oczywiście mogła wykonać rzeczonej operacji.

  Co zrobić?

  Zaleca się zawrzeć wzmiankę o profilowaniu w polityce prywatności firmy. Można również poinformować konsumenta poprzez formularz w formie pop-upu na stronie domowej sklepu lub (po dokonaniu pierwszego zakupu) przez wysłanie do niego maila. Przykładowo w ostatnim przypadku godzi się oznajmić klientowi, że na podstawie danego zakupu spróbuje sie określić jego preferencje i w przyszłości zaproponować produkty, które mogą go zainteresować.

  3. Osobne zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Informacje ogólne

  Dotychczas użytkownik podczas korzystania ze sklepu internetowego natrafiał na ujednoliconą (częstokroć też niejasno sformułowaną) prośbę o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednorazowe zaakceptowanie tej prośby skutkowało więc nie tylko zezwoleniem na magazynowanie swoich danych w celach fakturowania, ale również na przykład na ich udostępnianie osobom trzecim, co mogło pociągnąć za sobą znaczny wzrost niechcianego spamu na poczcie. RODO wprowadza podział w tej materii – osobne zgody na przetwarzanie danych osobowych jako narzędzie do realizacji zamówienia, osobne zgody na gromadzenie danych w celach marketingowych.

  Co zrobić?

  Należy stworzyć dwa odpowiednie formularze, przy czym ważnym jest, by komponujący je położyli nacisk na przejrzystość i jasność treści – winny być one napisane językiem prostym, zwięzłym i zrozumiałym. Akceptowanie zgód musi być dobrowolne, co wyklucza stosowanie automatycznego odznaczenia checkboxów.

  4. Prawa klientów i zmiany w regulaminach

  Informacje ogólne

  Wprowadzone zostanie tak zwane prawo do bycia zapomnianym, dzięki czemu dane osób, które domagać się będą ich usunięcia, muszą zostać bezzwłocznie wykasowane z bazy administratora sklepu. Dodatkowo klienci udostępniający swoje dane będą mieli możliwość wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego (uderzy to głównie w firmy działające w oparciu o analizę zebranych informacji) a także możność zażyczenia sobie, by te dane przeniesiono do innej firmy.

  Co zrobić?

  Jednym z nadrzędnych celów dyrektywy RODO jest uświadomienie klientów o sposobie i celach gromadzenia ich danych. Koniecznym jest więc umieszczenie stosownych informacji w polityce prywatności firmy. Regulaminy należy także uzupełnić o zapis mówiący o możliwości zgłoszenia wszelakich skarg do odpowiednich organów, a także odpowiednio zaktualizować w oparciu o wyszczególnione wyżej prawa klienta.

  5. Bezpieczeństwo

  Informacje ogólne

  Wprowadzenie RODO przyniesie również istotne zmiany w kwestiach bezpieczeństwa oraz nowe obowiązki dla administratora danych.

  Co zrobić?

  W sytuacji wycieku danych należy natychmiastowo powiadomić konkretne osoby o przypadku naruszeniu ich prywatności. Prócz tego każda wykryta nieprawidłowość, która może być zalążkiem naruszenia praw osób objętych ochroną danych musi zostać zgłoszona do odpowiedniego organu nadzoru w przeciągu 72 godzin. Na barkach osób przetwarzających dane spocznie też ocena ryzyka ich wycieku oraz określenie działań mających temu zapobiec.

  Śpiesz się, przedsiębiorco

  Zostało już mało czasu do restrukturyzacji swoich regulaminów i zaadaptowania się do zmian wynikających z RODO. W wypadku niezastosowania się przedsiębiorcom grożą restrykcyjne kary finansowe sięgające nawet 20 milionów Euro. Wypada takoż bez zwłoki rozpocząć uświadamianie i szkolenie pracowników oraz skonfrontować obecną politykę prywatności firmy z nowymi wymogami.

 • Jak podłączyć wyłącznik nadprądowy?

  Co wiemy o wyłącznikach nadprądowych?

  Wyłączniki nadprądowe uważa się za narzędzie uniwersalne, stosowane w instalacjach elektrycznych zazwyczaj jako wyłączniki płaskie, przymocowane na wsporniku DIN TH35. Wyróżnia je znormalizowana szerokość jednego bieguna 17,7 milimetra dla podejmowanych działań standardowych oraz 27 milimetrów dla zadań stricte przemysłowych. Wyłączniki nadprądowe posiadają specyfikację: 1, 2, 3 i 4 – biegunowych. Wyróżnia się też wyłączniki z torem neutralnym lub bez tego toru. Każdy wyłącznik nadprądowy firmy Schneider składa się z: dźwigni napędowej, zamka, styku stałego, styku ruchomego, zacisków przyłączowych, wyzwalaczy termobimetalowych, wkrętu regulacyjnego, wyzwalacza elektromagnetycznego, a także z komory gaszeniowej. Wyłączniki tego producenta są wszechstronnie wykorzystywane w branży elektronicznej.

  Jak należy zainstalować wyłącznik nadprądowy?

  Proces instalacji każdego wyłącznika uzależniony jest od tego, gdzie i w jakim celu ma on być zamontowany. Elektryk zobowiązany jest wobec tego sprawdzić otoczenie, gdzie ma być zamontowany wyłącznik. Musi zapoznać się też z oznakowaniem na wyłączniku, ponieważ od tego zależy jego sposób podłączenia. Kiedy wyłączniki mają zostać zainstalowane w instalacjach przemysłowych to liczy się sprawne ich zainstalowanie, gdyż nie może być mowy o żadnej awarii. Natomiast, jeśli korzystamy z nich w swoim domu i do końca nie jesteśmy pewni tego, jak ma być podłączony wyłącznik to powinniśmy zawsze korzystać z usług doświadczonych elektryków. Oni zainstalują wyłącznik bezproblemowo.

  Czy pożyczka na używane auto to dobry pomysł?

  Zakup używanego auta to spore ryzyko. Warto mieć świadomość, iż przy dokonywaniu transakcji nie wystarczy nam gotówka przeznaczona wyłącznie na pojazd, ale także spora część pieniędzy, które trzeba będzie przeznaczyć na opłaty dodatkowe takie jak rejestracja, czy ubezpieczenie, a także koszta związane z wymianą wyeksploatowanych części oraz ewentualnymi naprawami.

  W tej sytuacji jedynym racjonalnym rozwiązaniem może być pożyczka. Wybór odpowiedniej oferty może zaważyć na pozytywnym zakończeniu transakcji. Która z propozycji będzie zatem najdogodniejsza?

  Zalety pożyczki na zakup używanego auta.

  Podstawowym walorem pożyczki na używane auto jest fakt, iż dostaniemy ją w błyskawicznym tempie, a pojazd będzie na wyciągnięcie ręki. Odpowiednia wysokość rat z pewnością nie zaburzy płynności finansowej, a radość z jazdy zrekompensuje wszelkie uszczuplenia portfela w skali miesiąca. Inną zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość wzięcia pożyczki także na inny – dowolny cel związany z motoryzacją. Jej elastyczność gwarantuje możliwość pozyskania jednorazowych środków na części, tudzież inne koszta związane z zakupem auta używanego. O ile banki i instytucje finansowe skrupulatnie doglądają celów i kwot jakie pożyczkobiorca chce uzyskać, o tyle prywatne marki cechują się ograniczonymi formalnościami i brakiem ingerencji w przeznaczanie środków. Która ze współczesnych ofert instytucji parabankowych zdaje się być najlepsza?

  Chłodna kalkulacja i szeroka analiza.

  Wybór odpowiedniej oferty zdaje się być kluczowy w przypadku zakupu auta używanego w ramach niewielkiej pożyczki. Przykładem fantastycznej oferty jest propozycja renomowanej marki KREDYTOK. Brak zbędnych formalności, elastyczna oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb, liczne bonusy oraz gratyfikacje, a także zaufanie tysięcy klientów – takimi walorami może się pochwalić wspomniana marka. Ze szczegółami tej rewelacyjnej propozycji można się zapoznać poprzez stronę internetową – https://kredytok.pl/.

  Czym są szneki?

  Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zdało się zauważyć dynamiczny rozwój branży budowlanej w naszym kraju. Jest to coraz istotniejsza gałąź gospodarki, która co rusz wdraża innowacyjne projekty, a także narzędzia i maszyny. Co do tych pierwszych doskonałym przykładem są szneki. Czym są szneki i w jaki sposób działają? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

  Skuteczny odwiert

  Szneki to świdry spiralowe jednozwojowe służące do wykonywania odwiertów. Ich zastosowanie jest ogromne – sprawdzają się zarówno w niewielkich pracach budowlanych, jak i ogromnych przedsięwzięciach. Do produkcji szneków niezbędne są solidne i trwałe materiały. Różnice w cenie polegają głównie na jakości o rodzaju tychże materiałów oraz średnicy wiertła. Każdy z wariantów znajduje zastosowanie w konkretnej formie pracy. Dla przykładu – do budowy studni będziemy potrzebować innej średnicy wiertła, zaś podczas budowy ogromnego domu – jeszcze innej. Właśnie dlatego śmiało można rzec, iż szneki są nieodłącznym elementem każdego pracownika budowlanego. W jakich innych pracach z powodzeniem należy stosować tytułowe wiertła? Oto zaledwie kilka przykładów :

  • budowa studni
  • stawianie fundamentów
  • zbrojenia
  • palowanie
  • pręgowanie

  Dobór odpowiedniej średnicy gwarantuje skuteczny odwiert niezależnie od formy pracy jaką wykonujemy na budowie.

  Sznek dla indywidualisty

  Podstawowa gama szneków dzielonych ze względu na średnicę oraz ich długość może okazać się nie wystarczająca w przypadku wyjątkowych prac, które wymagają użycia urządzeń specjalistycznych takich jak m.in. wiertnica geotechniczna. Ta problemowa na pozór sytuacja posiada wyjście – szneki można zamówić, tak by były one dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wówczas musimy udzielić kilku nader istotnych informacji dotyczących parametrów technicznych. Wykonanie takiego wiertła i jego późniejsze użycie gwarantuje precyzyjny odwiert. Jeśli nie mieliśmy do czynienia z tytułowymi wiertłami warto skonsultować się ze specjalistą.