Zakładanie firmy zoo

Wynajem lokalu pod biuro – o czym trzeba pamiętać?

Wynajmując lokal użytkowy pod biuro, należy szczególną uwagę zwrócić na poprawnie skonstruowaną umowę – taką, która nie będzie pozostawiała żadnych wątpliwości na wypadek spornych kwestii pomiędzy stronami. Co powinno zatem znaleźć się w umowie?

Wysokość czynszu oraz termin zapłaty

Nadrzędnymi elementami umowy są wysokość wpłacanego przez najemcę czynszu oraz termin jego uregulowania. Jeśli w umowie nie określi się z góry daty zapłaty, to przyjmuje się, że czynsz powinien być zapłacony za cały okres najmu z góry – w przypadku, gdy umowa została zawarta na maksymalnie miesiąc, lub do 10. dnia każdego miesiąca – gdy najem potrwa dłużej niż miesiąc lub w ogóle nie zostały określone jego ramy czasowe. Umowa winna również wskazywać wysokość odsetek za zwłokę w płatnościach czynszu.

Termin wypowiedzenia najmu

Jeśli w umowie nie określimy terminu wypowiedzenia najmu, to obowiązują nas w tym przypadku terminy ustawowe. Najczęściej okres wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego wynosi 3 miesiące, ma on zastosowanie, gdy umowa zawarta była na czas nieokreślony, a czynsz regulowany był co miesiąc. Może się również zdarzyć, i to z winy zarówno najemcy, jak i wynajmującego, że wypowiedzenie najmu przebiega ze skutkiem natychmiastowym. Dzieje się tak, gdy najemca regularnie zwleka z zapłatą czynszu lub użytkuje lokal w sposób niezgodny z umową, a także, gdy wynajmowany lokal jest zagrożeniem dla zdrowia osób w nim przebywających, a jego wady uniemożliwiają korzystanie z niego.

Obowiązki najemcy oraz wynajmującego

Najemca zobowiązany jest przede wszystkim do terminowego opłacania czynszu oraz przestrzegania porządku domowego. Powinien on również informować właściciela lokalu o leżących w jego gestii naprawach, sam nie może bowiem podejmować się zmian w wynajmowanym lokalu, które byłyby sprzeczne z obowiązującą umową. Zobowiązany jest także do oddania lokalu w stanie nie gorszym niż zastał go na początku. Wynajmujący z kolei odpowiedzialny jest za utrzymanie dobrych warunków w lokalu, czyli takich, które zapewnią jego bezpieczne użytkowanie, oraz za konieczne w nim naprawy.

Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony bądź nieokreślony, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Należy mieć jednak świadomość tego, że umowa w formie ustnej nie stanowi żadnego dowodu na wypadek późniejszych sądowych sporów pomiędzy stronami.

Jeżeli pracujesz w Bielsku-Białej, to polecamy wynajem biur przy ulicy Sobieskiego – biurabielsko.pl. Bardzo fajne biura z dobrym dojazdem do centrum bielska. Redakcja miniFirmy, właśnie tam ma swoje biura. 🙂

Mobilny CRM – mobilna praca

Mobilna aplikacja do zarządzania relacjami z klientami – CRM – umożliwia natychmiastowe dostosowywanie się do zachodzących zmian i szybkie reagowanie na niezaplanowane sytuacje. Narzędzie to jest niezwykle pomocne w przypadku handlowców pracujących przez większą część swojego czasu w terenie, poza biurem firmy. Usprawnia ono bowiem komunikację pomiędzy centralą a rozproszonymi pracownikami.

Większa kontrola

Dzięki mobilnej aplikacji CRM szefowie firm mają podwójną kontrolę nad funkcjonowaniem swojego biznesu. W czasie wyjazdów służbowych mogą bez żadnych ograniczeń załatwiać sprawy handlowe, kontaktować się z klientami czy nadzorować ważne projekty. Ponadto, nawet z dala od siedziby firmy mają wgląd w to, jak pracują i co robią ich pracownicy. W konsekwencji, mobilny CRM przyczynia się do zwiększenia produktywności ludzi zatrudnionych w firmie.

Automatyzacja działań

Z mobilną wersją aplikacji CRM wszystkie sprawy administracyjno-biurowe, na których wykonanie traci się codziennie sporo czasu, zostają ograniczone do najpotrzebniejszego minimum, a to dzięki temu, że są całkowicie zautomatyzowane. Planowanie zajęć staje się o wiele bardziej efektywne, co przekłada się na lepszą jakość pracy.

Sprawne zarządzanie firmą ma swój bezpośredni wpływ na jakość relacji z klientami. Mobilne wersje CRM powstają po to właśnie, aby te relacje były jak najbardziej długotrwałe oraz silne. Wszystkie te cechy spełnia intuicyjny oraz łatwy w obsłudze miniCRM.pl – aplikacja stworzona dla małych firm oraz freelancerów. Jej mobilna wersja jest już dostępna dla użytkowników.

Iphone crm mobile

Dlaczego warto korzystać z aplikacji do wystawiania faktur online, a nie offline?

Nowinki techniczne mogą budzić niepokój. Jednak w przypadku e-faktur jest on nieuzasadniony. Wystawianie faktur za pomocą aplikacji internetowej to pewna korzyść dla firmy oraz jej klientów.

Mobilność i swoboda

E-faktury dają możliwość swobodniejszego organizowania swojej pracy. Ich wystawianie, wysyłanie czy archiwizowanie, każda czynność związana z nimi może być wykonywana z dowolnego miejsca. Wystarczy do tego urządzenie mobilne oraz dostęp do Internetu.

Oszędność czasu oraz redukcja kosztów

E-faktury to szybszy sposób fakturowania aniżeli wystawianie dokumentów sprzedaży drogą tradycyjną. Chodzi tu o skrócenie całego procesu – począwszy od przygotowania faktury, aż po jej wysłanie. To ułatwienie i wygoda dla obu stron – przedsiębiorcy oraz klienta. E-faktura to również oszczędność firmowych wydatków. A na czym można zaoszczędzić? Zredukować można całkowicie koszty wysyłki oraz wydruku dokumentu, który teraz wysyłany jest drogą elektroniczną. Mówiąc o oszczędnościach, nie zapominajmy także o korzyściach dla środowiska. E-faktura to mniej zużytego papieru, redukcja transportu przygotowanych dokumentów oraz zużytych na nie opakowań.

Jeżeli tylko jest taka możliwość, trzeba ułatwiać sobie wykonywanie codziennych obowiązków. E-faktury do takich udogodnień należą. Aplikacją, która sprawdzi się przede wszystkim w niedużych biznesach są miniFaktury.pl. To prosty i przyjazny sposób fakturowania, z jego obsługą nie będą mieć problemu nawet ci użytkownicy, którzy wcześniej nie spotkali się z podobnym programem.

pytania

Firmowa pieczątka to wygoda, ale czy potrzebna?

Posiadanie firmowej pieczątki nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Własnoręcznie złożony podpis na dokumentach jest przecież równie ważny, co przybicie pieczątki z danymi firmy. Jednak nie o wiarygodność tutaj chodzi, lecz o zwykłą wygodę. Pieczątka firmowa ułatwia po prostu codzienną biurokrację.

Czytaj dalej
minicrm

Co daje korzystanie z CRM-u?

System do zarządzania relacjami z klientami daje wielowymiarowe i długofalowe korzyści dla wszystkich tych, którzy są w jakiś sposób zaangażowani w działania firmy. Korzyści te są obopólne – tak dla przedsiębiorstwa i jego pracowników, użytkowników systemu, jak i samych klientów, odbiorców świadczonych przez firmę usług.

Czytaj dalej

Zostań Freelancerem!

W obliczu niełatwej sytuacji na rynku pracy coraz więcej ludzi decyduje się na prowadzenie działalności na własną rękę, w czasie i miejscu, które sami wybiorą. Do wzrostu zainteresowania freelancingiem jako wolnym zawodem przyczynił się niezwykle rozwój Internetu, który nie tylko jest głównym narzędziem pracy w wykonywaniu większości zleceń, ale ułatwia także komunikację z freelancerami.

Czytaj dalej

Bez czego możesz żyć, czyli jak zyskać cenne minuty w ciągu dnia

Poranna prasówka, wieczorne oglądanie programu informacyjnego, sprawdzanie poczty co godzinę na przemian z logowaniem się na ulubione portale społecznościowe. Powtarzanie tych czynności codziennie pozbawia Cię cennych minut, ba!, nawet godzin, które z powodzeniem mógłbyś wykorzystać w bardziej pożyteczny sposób. Z czego możesz zrezygnować, choć aktualnie wydaje Ci się to niezbędne do życia?

Czytaj dalej

Nie zapomnij o koncesji

Dopięcie wszelkich formalności urzędowych, podatkowych i finansowych nie zawsze jest ostatnim krokiem do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Niektóre z branż są na tyle specjalistyczne, iż objęte zostały dodatkowymi obostrzeniami administracyjnymi. Dlatego jeśli chcesz założyć kantor, firmę ochroniarską lub prowadzić agencję pracy, pamiętaj o uzyskaniu koncesji, licencji czy wpisu do działalności regulowanej.

Czytaj dalej

„To już jest koniec”, czyli kilka słów o rozwiązaniu umowy

W zależności od tego, jaką umowę podpisaliśmy z pracodawcą, takiego też sposobu jej rozwiązania możemy się spodziewać.

Porozumienie stron

To z pewnością najkorzystniejszy sposób zakończenia współpracy z obecnym pracodawcą. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron można przeprowadzić w przypadku obowiązywania każdego z rodzajów umów, co więcej może być ono dokonane zawsze, bez ograniczeń czasowych. Nie obowiązuje tutaj ustawowy okres wypowiedzenia, dzień, w którym wygaśnie stosunek pracy obie strony ustalają między sobą. Dlatego też od zawartego porozumienia nie ma odwołania do Sądu Pracy, chyba że istnieje prawdopodobieństwo rozwiązania umowy pod wpływem groźby. Ważne, aby w pisemnym oświadczeniu stron zawarta była ustalona przez nie data ustania stosunku pracy.

Wypowiedzenie umowy

Zakończenie umowy z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia objęte jest większymi obostrzeniami. Wypowiedzenie może bowiem dotyczyć jedynie umów zawieranych na okres próbny, na zastępstwo oraz na czas nieokreślony, a także na określony, jeżeli długość jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy. Nie można natomiast wypowiedzieć umowy między innymi temu pracownikowi, któremu pozostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz który przebywa na urlopie wychowawczym. Przed wypowiedzeniem umowy chronione są również kobiety w ciąży – od momentu zawiadomienia pracodawcy o swojej sytuacji, aż do zakończenia urlopu macierzyńskiego. Jak długo trwa okres wypowiedzenia? Tutaj również wszystko zależy od rodzaju umowy. Najdłuższy termin wypowiedzenia przysługuje pracownikowi, który zawarł z pracodawcą umowę na czas nieokreślony i pracuje w danej firmie minimum trzy lata – wówczas jego wypowiedzenie trwa 3 miesiące. Co ważne, w jego przypadku pracodawca zobligowany jest do podania konkretnej, nie ogólnej, przyczyny wypowiedzenia. Umowa na zastępstwo to tylko 3 dni wypowiedzenia, a na czas określony trwający ponad 6 miesięcy – 2 tygodnie. W czasie wypowiedzenia, w zależności od długości jego trwania, pracownikowi przysługują 2 lub 3 dni płatnego zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy.

Umowa może zostać również rozwiązana automatycznie i w sposób naturalny, gdy minął termin jej obowiązywania, a żadna ze stron nie powzięła decyzji o jej przedłużeniu.

Jak nawiązać kontakty biznesowe?

Początkujący przedsiębiorcy, rozpoczynają swój biznes z czystą kartą. Nie posiadają oni pewnych i trwalych kontaktów, które moznaby wykorzystać do zawierania przyszłych tranakcji handlowych. Kluczowym momentem jest pozyskanie pierwszego strategicznego klienta, z którym współpraca może być pierwszym krokiem do rozwoju biznesu. Gdzie zatem szukać wartościowych kontaktów? Jak rozszerzać kra swoich biznesowych znajomości? Czy trzeba gdzieś „bywać?” A jeśli tak, to gdzie?

Czytaj dalej