„To już jest koniec”, czyli kilka słów o rozwiązaniu umowy

W zależności od tego, jaką umowę podpisaliśmy z pracodawcą, takiego też sposobu jej rozwiązania możemy się spodziewać.

Porozumienie stron

To z pewnością najkorzystniejszy sposób zakończenia współpracy z obecnym pracodawcą. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron można przeprowadzić w przypadku obowiązywania każdego z rodzajów umów, co więcej może być ono dokonane zawsze, bez ograniczeń czasowych. Nie obowiązuje tutaj ustawowy okres wypowiedzenia, dzień, w którym wygaśnie stosunek pracy obie strony ustalają między sobą. Dlatego też od zawartego porozumienia nie ma odwołania do Sądu Pracy, chyba że istnieje prawdopodobieństwo rozwiązania umowy pod wpływem groźby. Ważne, aby w pisemnym oświadczeniu stron zawarta była ustalona przez nie data ustania stosunku pracy.

Wypowiedzenie umowy

Zakończenie umowy z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia objęte jest większymi obostrzeniami. Wypowiedzenie może bowiem dotyczyć jedynie umów zawieranych na okres próbny, na zastępstwo oraz na czas nieokreślony, a także na określony, jeżeli długość jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy. Nie można natomiast wypowiedzieć umowy między innymi temu pracownikowi, któremu pozostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz który przebywa na urlopie wychowawczym. Przed wypowiedzeniem umowy chronione są również kobiety w ciąży – od momentu zawiadomienia pracodawcy o swojej sytuacji, aż do zakończenia urlopu macierzyńskiego. Jak długo trwa okres wypowiedzenia? Tutaj również wszystko zależy od rodzaju umowy. Najdłuższy termin wypowiedzenia przysługuje pracownikowi, który zawarł z pracodawcą umowę na czas nieokreślony i pracuje w danej firmie minimum trzy lata – wówczas jego wypowiedzenie trwa 3 miesiące. Co ważne, w jego przypadku pracodawca zobligowany jest do podania konkretnej, nie ogólnej, przyczyny wypowiedzenia. Umowa na zastępstwo to tylko 3 dni wypowiedzenia, a na czas określony trwający ponad 6 miesięcy – 2 tygodnie. W czasie wypowiedzenia, w zależności od długości jego trwania, pracownikowi przysługują 2 lub 3 dni płatnego zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy.

Umowa może zostać również rozwiązana automatycznie i w sposób naturalny, gdy minął termin jej obowiązywania, a żadna ze stron nie powzięła decyzji o jej przedłużeniu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.