Szkolenie sprzedażowe błędy

5 najczęstszych błędów szkolenia sprzedażowego

Nie istnieje dziedzina, której nie można udoskonalić. Podobnie jest w branży szkoleń sprzedażowych. Poniżej zamieszczamy listę pięciu najbardziej typowych błędów popełnianych najczęściej przez firmy organizujące tego rodzaju szkolenia i podpowiadamy sposoby na poradzenie sobie z nimi. A wszystko po to, aby sprzedaż mogła być prowadzona mądrze i efektywnie.

Braki w dopasowaniu

Firmy odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie szkolenia sprzedażowego powinny dostosować ich treść do indywidualnych potrzeb przedstawicieli handlowych i pracowników bezpośrednio związanych ze sprzedażą. Szkolenie musi nawiązywać do realnych sytuacji, wątpliwości, odpowiadać na konkretne pytania – ważny jest tutaj kontekst, a nie przeprowadzanie szkolenia dla samego szkolenia. Każdy z przedstawicieli handlowych ma inne doświadczenie w sprzedaży, niektórzy z nich działają w branży od wielu już lat, inni dopiero się w niej pojawili i ten czynnik należy wziąć pod uwagę. Z treści przekazywanej w trakcie szkolenia muszą wyciągnąć coś dla siebie i jedni, i drudzy.

Skupianie uwagi tylko na podwładnych

Często szkolenie sprzedażowe adresowane jest wyłącznie do przedstawicieli handlowych, zapomina się natomiast o tych, którzy nimi kierują. To ważne, aby menagerowie również zostali objęci szkoleniem, ponieważ ich podwładni nierzadko szukają dodatkowych wskazówek i porad właśnie u swoich szefów.

Jednorazowość

Firmy organizujące szkolenia sprzedażowe traktują je nieustannie w sposób doraźny, jako jednorazowe wydarzenie, które ma załatwić wszystkie problemy palące branżę sprzedażową. Tymczasem każdy wie, że wiedza zdobywana w taki sposób nie przynosi żadnych rezultatów. Jednorazowość powinna być zatem zastąpiona regularną powtarzalnością.

Wiedza o produkcie kluczem do owocnej sprzedaży

Szkolenie z zakresu produktów to nie to samo, co szkolenie dotyczące jego sprzedaży. Tymczasem firmy organizujące szkolenia bombardują ich uczestników informacjami na temat sprzedawanych towarów, myśląc, że przełoży się to na efektywną sprzedaż. Nic bardziej mylnego. Oczywiście, jest ważne, aby przedstawiciele handlowi rozumieli dany produkt, ale jest równie istotne, aby uczyli się, jak przeprowadzać rozmowy handlowe.

Brak realizacji

Wiele firm uważa, że jeżeli będą roztaczać dalekosiężne plany, realizacja zamierzeń szkolenia sprzedażowego obroni się sama. Jest na przykład dość powszechne wśród firm organizujących szkolenia sprzedażowe, aby wybierać najlepiej sprzedające się systemy sprzedażowe w celu polepszenia wyników sprzedaży. Nie starają się jednak uwzględnić ogólnych warunków korzystania z tych systemów czy ich wdrożenia.

Oto najczęściej spotykane błędy szkoleń sprzedażowych. Świadomość ich istnienia jest już pierwszym krokiem do poprawy sytuacji. Znajdując wady, łatwiej z nimi walczyć.

Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów pracowniczych

Dokumenty ZUS

Szczegółowe przepisy tylko po części określają reguły przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej zatrudnionych. Potrzebny czas różny jest w zależności od ich rodzaju czy przeznaczenia. Dokumenty zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze ze zrozumiałych względów muszą podlegać różnym okresom ochronnym.

Dokumenty zgłoszeniowe – tutaj ustawodawca nie ustalił krytycznego terminu, dlatego też płatnik składek musi na bieżąco mieć dostęp potwierdzający rozliczanie składek. Dokumenty rozliczeniowe – są one dowodem wykonywanych opłat składek, stąd też winny być przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do momentu, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzi uprawnienia emerytalne.

Dokumenty pracownicze

Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie dokumentacji pracowniczej dotyczącej czasu zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę przez 50 lat od momentu zakończenia przez osobę ubezpieczoną pracy. Na podstawie tych dokumentów ZUS ustala wysokość wszelkich świadczeń, stąd tak długi okres.

Przechowywanie

Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie dokumentów w siedzibie firmy i muszą być to dokumenty oryginalne. Na szczęście ustawodawca dopuszcza również przechowywanie dokumentacji elektronicznej, choć i tradycyjna papierowa zwłaszcza w niewielkich i długo istniejących firmach ma się całkiem dobrze. Nowoczesne firmy, również te jednoosobowe, wolą wybierać przechowywanie na dyskach i serwerach. Oszczędność czasu i pieniędzy są niejednymi atutami. Liczy się również dostęp, jaki dzięki łączom internetowym, można zyskać z niemal każdego zakątka globu. Oczywiście podobnie jak w przypadku tradycyjnej dokumentacji papierowej właściciel firmy jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć dane przeniesione do archiwizacji. Stąd też przezorni przedsiębiorcy starają się umieścić dokumentacje w kilku miejscach. Wirtualne serwery, twarde dyski czy nośniki przenośne. Warto dodać, że jeśli płatnik drogą elektroniczną zarejestrował pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to wtedy również musi przechowywać potwierdzenie owego zgłoszenia w formie elektronicznej.

Content marketing – odkryj jego potencjał!

Przez jednych niedoceniany, przez innych niezrozumiały lub prowadzony niezbyt starannie i bez należytej uwagi. Content marketing, bo o nim mowa, zyskuje od jakiegoś czasu coraz większe znaczenie wśród działających w branży seo. Jest doskonałym sposobem na zwiększenie ruchu użytkowników na stronie internetowej. Dzięki temu content marketing może być wykorzystywany przez przedstawicieli różnych branż jako narzędzie w pozyskiwaniu nowych klientów.

Czym jest content marketing?

W dosłownym tłumaczeniu, które dobrze oddaje znaczenie pojęcia, content marketing to marketing treści. Są to wszelkiego rodzaju wartościowe treści dotyczące dziedziny, w jakiej działa firma, przekazywane poprzez rozmaite kanały. Najbardziej znanym przykładem takiego marketingu są branżowe blogi. Poza nimi należy wymienić: treści publikowane w szeroko rozumianych social mediach, merytorycznie wartościowe artykuły publikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa lub na innych pokrewnych witrynach, newslettery, video, webinary, czyli internetowe szkolenia w formie prezentacji online, podcasty, e-booki, infografiki, branżowe e-czasopisma udostępniane przez firmę, konferencje internetowe czy mobilne aplikacje. Lista form, jakie przybiera content marketing jest wciąż otwarta, ponieważ nieustannie poszerzają się kanały, poprzez które przedsiębiorcy starają się dotrzeć do swoich odbiorców. Oczywiście, nie trzeba korzystać ze wszystkich form content marketingu. Należy wybrać te z nich, które jak najtrafniej korespondują z potrzebami Twoich odbiorców.

Co Ci daje content marketing?

Prowadzony z należytą uwagą i systematycznością, a co najważniejsze merytorycznie wartościowy marketing treści przyciąga uwagę większej grupy odbiorców. A nie jest to bynajmniej grupa przypadkowa. Adresaci docierający do prowadzonego przez firmę bloga poszukują odpowiedzi na konkretne pytania, szukają rozwiązań, porad i sugestii. Zaspokajając swoją potrzebę wiedzy, z pewnością ponownie odwiedzą daną stronę internetową, a stąd już niedaleka droga do tego, aby stali się realnymi odbiorcami usług konkretnej firmy. Ta ostatnia, publikując wartościowe treści, tworzy pozytywny i pełen zaufania wizerunek eksperta, specjalisty w danej dziedzinie. Zdobywając coraz szersze grono wiernych odbiorców, możesz być pewien, że podzielą się oni z innymi użytkownikami informacją o Twoim istnieniu. Najczęściej wykorzystywanym sposobem jest udostępnianie linków do artykułów w mediach społecznościowych.

Aby marketing treści przyniósł zadowalające efekty, potrzeba systematyczności i cierpliwości. To nie jest metoda, która przynosi w krótkim czasie spektakularne efekty. To metoda małych, ale nieprzerwanych kroków. Sam nawet nie zauważysz, kiedy wciągnie Cię na tyle, że nie będziesz chciał z niej zrezygnować.

Odliczanie VAT od wydatków na pojazdy firmowe

W pierwszym przypadku wystąpią samochody powyżej 3,5 ton dopuszczalnej masy pojazdu. Podobnie jak we wcześniejszych regulacjach, wolno odliczać cały VAT od nabycia pojazdu. Tyczy się to również rat leasingowych, kosztów paliwa oraz reszty wydatków związanych z eksploatacją pojazdu.

Co do transportu autobusowego, przeznaczonego do przewozu co najmniej 10 osób, również wolno odliczać cały VAT od zakupu, leasingu, kosztów paliwa i wszystkie inne wydatki związane z pojazdem.

Jeśli chodzi o pojazdy, o niższej dopuszczalnej masie całkowitej niż 3,5 ton, których leasing rozpoczął się przed 1 kwietnia 2014, to nadal można kontynuować 100% odliczenia VAT, ale tylko w ratach leasingowych.

W przypadku samochodu o dopuszczalnej masie niższej niż 3,5 tony o przeznaczeniu wyłącznie do odsprzedaży, czy też wynajmu w ramach prowadzonej działalności wolno odliczać cały VAT od ceny zakupu, kosztów paliwa oraz wszystkich wydatków, związanych z pojazdem.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej, niższej niż 3,5 tony, z jednym siedzeniem, o przeznaczeniu wielozadaniowym lub van lub pojazd z otwartą częścią do przewozu ładunków lub pojazd z kabiną i nadwoziem mogą ubiegać się o prawo do odliczenia całego VAT-u od zakupu, leasingu, kosztów paliwa i wszystkich wydatków, związanych z pojazdem.

Osoba posiadająca pojazd specjalny, przytoczony w ustawie o VAT (m.in. agregat, do prac wiertniczych, koparka, ładowarka, podnośnik, żuraw), czy też pojazdy tj. bankowóz, pojazd pogrzebowy może odliczyć cały VAT od zakupu, leasingu, kosztów paliwa i wszystkich wydatków, związanych z pojazdem. Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na przepisy o podatku VAT. Nie dotyczą one wszystkich pojazdów specjalnych, zatem w przypadku pojazdu specjalnego nieujętego w przepisach, należy traktować go ja zwykły samochód.

W sytuacji, kiedy samochód nie kwalifikuje się do żadnego z wyżej wymienionych przypadków, a jest stosowany do celów działalności gospodarczej, należy zgłosić go do Urzędu skarbowego na specjalnym formularzu VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Da to właścicielowi pojazdu prawo do odliczenia całego podatku VAT od zakupu, leasingu, kosztów paliwa oraz wszystkich wydatków, związanych z tym pojazdem.

Wszystkie przedstawione przypadki, mają pomóc w zorientowaniu się co do sposobu rozliczenia podatku VAT w zależności od rodzaju pojazdu. Osoby zainteresowane wygodnym rozliczaniem kosztów eksploatacji oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdów, mogą zapoznać się z programem Ala – księgowość uproszczona, linii produktowej Streamsoft PCBiznes.