Odliczanie VAT od wydatków na pojazdy firmowe

W pierwszym przypadku wystąpią samochody powyżej 3,5 ton dopuszczalnej masy pojazdu. Podobnie jak we wcześniejszych regulacjach, wolno odliczać cały VAT od nabycia pojazdu. Tyczy się to również rat leasingowych, kosztów paliwa oraz reszty wydatków związanych z eksploatacją pojazdu.

Co do transportu autobusowego, przeznaczonego do przewozu co najmniej 10 osób, również wolno odliczać cały VAT od zakupu, leasingu, kosztów paliwa i wszystkie inne wydatki związane z pojazdem.

Jeśli chodzi o pojazdy, o niższej dopuszczalnej masie całkowitej niż 3,5 ton, których leasing rozpoczął się przed 1 kwietnia 2014, to nadal można kontynuować 100% odliczenia VAT, ale tylko w ratach leasingowych.

W przypadku samochodu o dopuszczalnej masie niższej niż 3,5 tony o przeznaczeniu wyłącznie do odsprzedaży, czy też wynajmu w ramach prowadzonej działalności wolno odliczać cały VAT od ceny zakupu, kosztów paliwa oraz wszystkich wydatków, związanych z pojazdem.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej, niższej niż 3,5 tony, z jednym siedzeniem, o przeznaczeniu wielozadaniowym lub van lub pojazd z otwartą częścią do przewozu ładunków lub pojazd z kabiną i nadwoziem mogą ubiegać się o prawo do odliczenia całego VAT-u od zakupu, leasingu, kosztów paliwa i wszystkich wydatków, związanych z pojazdem.

Osoba posiadająca pojazd specjalny, przytoczony w ustawie o VAT (m.in. agregat, do prac wiertniczych, koparka, ładowarka, podnośnik, żuraw), czy też pojazdy tj. bankowóz, pojazd pogrzebowy może odliczyć cały VAT od zakupu, leasingu, kosztów paliwa i wszystkich wydatków, związanych z pojazdem. Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na przepisy o podatku VAT. Nie dotyczą one wszystkich pojazdów specjalnych, zatem w przypadku pojazdu specjalnego nieujętego w przepisach, należy traktować go ja zwykły samochód.

W sytuacji, kiedy samochód nie kwalifikuje się do żadnego z wyżej wymienionych przypadków, a jest stosowany do celów działalności gospodarczej, należy zgłosić go do Urzędu skarbowego na specjalnym formularzu VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Da to właścicielowi pojazdu prawo do odliczenia całego podatku VAT od zakupu, leasingu, kosztów paliwa oraz wszystkich wydatków, związanych z tym pojazdem.

Wszystkie przedstawione przypadki, mają pomóc w zorientowaniu się co do sposobu rozliczenia podatku VAT w zależności od rodzaju pojazdu. Osoby zainteresowane wygodnym rozliczaniem kosztów eksploatacji oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdów, mogą zapoznać się z programem Ala – księgowość uproszczona, linii produktowej Streamsoft PCBiznes.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.