ZUS

Obowiązkowe ubezpieczenie w ZUS właściciela firmy

Wraz z rejestracją działalności powstaje jednocześnie obowiązek ubezpieczenia, co oznacza, że przedsiębiorca musi opłacać w ZUS-ie comiesięczne składki rentowe, emerytalne oraz wypadkowe. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne. Wraz z zarejestrowaniem firmy, poprzez pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku w CEIDG, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oddział ZUS-u otrzymuje automatycznie informację o powstaniu nowej działalności gospodarczej. Resztę czynności musimy załatwić we własnym zakresie.

Wizyta w ZUS-ie

Otrzymujemy na maila potwierdzenie zarejestrowania naszej działalności – hurra! I co dalej? Od tego momentu mamy 7 dni na wizytę w naszym oddziale ZUS-u i zgłoszenie siebie jako właściciela firmy do obowiązkowego ubezpieczenia. W tym celu wypełniamy ZUS ZUA, w którym musimy podać takie dane, jak: nasze imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę rozpoczęcia działalności, czyli datę obowiązywania ubezpieczenia, kod tego ubezpieczenia, określamy również, jakie obowiązkowe, a jakie dobrowolne składki będziemy płacić, oddział NFZ, numer PESEL i NIP oraz numer i serię dowodu tożsamości. Jeszcze kilka słów na temat kodu ubezpieczenia. Jest to po prostu wybrany przez nas rodzaj ubezpieczenia, w zależności od indywidualnych potrzeb. Na przykład kod 0110 dotyczy pracownika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

To ile tej składki?

Kwestia najważniejsza – ile wynosić będzie opłacane przez nas ubezpieczenie? Powiedzmy na początku, że wysokość składek jest stała. Oczywiście, z roku na rok się zmienia (bynajmniej nie maleje), jednak nie zależy od uzyskanych przychodów. Jako młodzi przedsiębiorcy możemy skorzystać z obniżonej składki preferencyjnej przez pierwsze 24 miesiące działalności. Składka preferencyjna w 2013 roku wynosiła: w przypadku ubezpieczenia społecznego, czyli rentowego, emerytalnego i wypadkowego 141,36 złotych, a wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 153,12 złotych. Natomiast składki pełne, nieobniżone – społeczne wraz z chorobowym to wydatek 710,67 złotych. Jest różnica? Kolosalna! Oprócz składek społecznych i chorobowych mamy jeszcze ubezpieczenie zdrowotne, o stałej dla wszystkich wartości – w 2013 roku to 261,73 złote.

Kiedy opłacać?

Wiemy już, ile, a teraz kiedy mamy płacić? Składki opłacane są za miesiąc do tyłu. Jeśli sam prowadzisz firmę, płacisz ubezpieczenie do 10. dnia każdego miesiąca, a jeśli zatrudniasz pracowników tym terminem jest każdy 15. dzień miesiąca. Oprócz składek, do 10. dnia miesiąca musisz składać również deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Jest ona wykazem tych składek, które opłaciłeś za ubiegły miesiąc.

Jest jeden wyjątek, kiedy zwolniony jesteś z opłacania składek. Dzieje się to wówczas, gdy oprócz prowadzenia działalności jesteś zatrudniony na umowę o pracę u innego pracodawcy. Wtedy opłacasz jedynie ubezpieczenie zdrowotne, składając w ZUS-ie formularz ZZA.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.