Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – co to takiego?

Książki na półkach bibliotecznych ułożone są zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną, dzielącą cały księgozbiór na określone działy wiedzy i myśli ludzkiej, wyrażone we właściwych kombinacjach symboli numerycznych i alfanumerycznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zakładanej działalności gospodarczej. Wypełniając formularz rejestrujący przedsiębiorstwo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jesteśmy zobowiązani do określenia odpowiedniego symbolu zakładanej przez nas firmy. Ów kod to Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD.

Definicja

Ujmując rzecz najprościej jak to tylko możliwe, PKD jest wyrażonym w symbolu alfanumerycznym kodem działalności gospodarczej, ściśle określającym jej charakter. Aktualna wersja tej klasyfikacji, po wprowadzonych zmianach w 2007 roku, dzieli całość gospodarki na 21 branż. W ich obrębie wydziela się poszczególne działy, grupy, klasy i podklasy uszczegóławiające działalność pod względem dodatkowych cech, na przykład dotyczących procesu produkcyjnego. I tak, prowadząc na przykład firmę obsługującą rynek nieruchomości, powinniśmy podać także, przez wybór właściwego kodu, czy jest to kupno i sprzedaż na własny rachunek czy też zarządzamy nieruchomościami dzierżawionymi.

Pomocne rady

Rejestrując działalność, nie musimy, oczywiście, znać symboli przypisanych do danego sektora gospodarki. Podczas wypełniania formularza w CEIDG i wyboru właściwego kodu system wyjaśnia, z jakim symbolem należy związać wybraną przez nas działalność. Ważne, aby we wniosku zaznaczyć wszystkie te branże, z jakimi się utożsamiamy (nie ma tutaj ograniczeń), dzięki czemu nie będziemy musieli ciągle edytować i aktualizować formularza. Spośród wybranych działalności należy także wyodrębnić tę główną, określoną jako „przeważający rodzaj działalności”, czyli najbliższą profilowi firmy.

Przed wypełnieniem formularza rejestrującego naszą firmę można zapoznać się z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności dostępnymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.