Ogarniamy finanse, czyli jak wygląda opłacanie składek ZUS

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nakłada na nas obowiązek samodzielnego rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Składki wpłacane do ZUS-u to: ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne, chorobowe, składki odprowadzane na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacany tylko za pracowników. To regularne koszty, jakie musimy pokryć, jednak w pewnych przypadkach mogą one zostać częściowo obniżone.

ZUS pełny i preferencyjny

Aktualna pełna składka ZUS dla przedsiębiorców wynosi prawie 1027 złotych (po odliczeniu podatku dochodowego jest to 660 złotych). Może być ona znacznie mniejsza, gdy spełnimy dwa warunki: przez ostatnich 5 lat nie prowadziliśmy żadnej działalności ani nie byliśmy udziałowcami w spółce, a w ramach aktualnej działalności nie realizowaliśmy żadnych świadczeń na rzecz przeszłego pracodawcy. Obecnie ZUS preferencyjny, czyli mniejszy od pełnej kwoty, wynosi prawie 415 złotych, a odliczając podatek dochodowy 155 zlotych. Ustala się go przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy.

Harmonogram płatności

Jeśli nie zatrudniasz w swojej firmie pracowników, rozliczasz się z ZUS-em do 10. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu rozliczeniowym. W przypadku zatrudnienia pracowników, owym dniem jest 15. dzień miesiąca. Pamiętaj, aby zawsze dotrzymywać terminów płatności. W przeciwnym razie zapłacisz odsetki i utracisz na 6 miesięcy prawo do zasiłku chorobowego. Pewne wątpliwości mogą wyniknąć w przypadku pierwszej, od czasu założenia firmy, opłaty składek. Jeśli okres rozliczeniowy rozpoczyna się od 1. dnia danego miesiąca, wówczas nie ma problemu – obowiązuje podana wyżej zasada. Ale jeśli firma zacznie działalność od połowy miesiąca, wówczas pierwsza składka będzie nieregularna. Warto wtedy, w czasie rejestrowania firmy, poprosić pracownika ZUS-u o pomoc w poprawnym obliczeniu składki. Uiszczając pierwszą opłatę, pamiętajmy także o złożeniu w ZUS-ie druku DRA. Należy to również czynić w przypadku każdej zmiany danych wpisanych do formularza.

Prowadząc działalność, musimy wciąż mieć na uwadze sprawy finansowe naszego przedsiębiorstwa. Niedotrzymanie terminów bądź błędne obliczenia składek mogą wiązać się z nieprzewidzianymi skutkami.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.