Dołącz do akcji dla dzieciaków!

Zapraszamy do udziału w akcji #dladzieciakow. Wystarczy wpłacić dowolną sumę na konto akcji i polecić akcję znajomym! Dzieci z domów dziecka otrzymają prezenty na święta! Chcemy kupić prezenty dla ponad 200 dzieci oraz dostarczyć je na Święta. Nie czekaj, pomóż nam. Pokaż jak wielkie masz serce i dołącz teraz!

map

Rozliczenie PIT przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych

Najczęstszą formą opodatkowania wybieraną przez przedsiębiorców jest opodatkowanie według skali podatkowej. Rozliczenia dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w ten sposób dokonujemy na formularzu PIT-36.

Osoby prowadzące działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych mogą korzystać ze wszystkich odliczeń od dochodu i ulg podatkowych, jakie obowiązują dla zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło. Mogą więc skorzystać m.in. z ulgi na internet, ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej albo odliczenia darowizn. W tym celu do deklaracji PIT-36 należy dołączyć załącznik PIT/O. Rozliczając dochody firmy według skali podatkowej można również skorzystać z możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jeżeli oprócz prowadzenia działalności, przedsiębiorca był zatrudniony na umowę o pracę lub uzyskiwał inne dochody, jakie wykazuje się na PIT-37, nie powinien składać dwóch deklaracji, ale na jednym formularzu PIT-36 ująć dochody z działalności gospodarczej oraz z pracy.

Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, powinni rozliczyć roczne dochody na formularzu PIT-36L.

Formularz PIT-36L nie pozwala na rozliczenie wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma również możliwości skorzystania z większości ulg. Osoby rozliczające się podatkiem liniowym mogą skorzystać jedynie z ulgi abolicyjnej, przeznaczonej dla osób, które uzyskiwały dochody za granicą, w państwie dla którego stosuje się rozliczenie metodą proporcjonalnego odliczenia. Mogą też odliczyć składki na ZUS, na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Możliwe jest również przekazanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego.

W przypadku uzyskiwania również innych dochodów, np. z umowy o pracę należy wypełnić dwa formularze: PIT-36L do rozliczenia dochodów firmy i PIT-37 do rozliczenia dochodów z pracy. W takiej sytuacji będzie możliwe skorzystanie z ulg i odliczeń od dochodu, uzyskanego z umowy o pracę (lub innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej).

Działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową

Odpowiednim formularzem do rozliczenia dochodów z działalności opodatkowanej kartą podatkową jest formularz PIT-16A. Należy złożyć go do końca stycznia (za rok 2014 do 2 lutego, ponieważ 30 stycznia 2015 wypada w sobotę).

Korzystanie z karty podatkowej wyklucza możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie jest również możliwe skorzystanie z ulg, obowiązuje jedynie odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podobnie jak w przypadku podatku liniowego, jeśli przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej uzyskiwał również inne dochody, powinien wypełnić dwie deklaracje PIT. Jeżeli dodatkowe źródło dochodów jest opodatkowane na zasadach ogólnych, jest możliwe skorzystanie z ulg i odliczeń od tego dochodu.

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym mają obowiązek złożenia deklaracji PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28/A. Formularze należy złożyć do 2 lutego 2015 roku.

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu nie rozliczą się z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Mogą jednak skorzystać z odliczeń od dochodu, takich jak ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna czy odliczenia darowizn. Obowiązuje ich również możliwość odliczenia składek na ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne, ulga abolicyjna oraz możliwość przekazania 1% podatku na OPP. Nie obowiązuje ich natomiast ulga na dziecko, która jest ulgą odliczaną od podatku, a nie od dochodu.

Tak samo jak osoby rozliczające się kartą podatkową lub według podatku liniowego, w przypadku uzyskiwania również innych dochodów, opodatkowanych inną formą, ryczałtowcy powinni złożyć drugi formularz PIT.

Artykuł został przygotowany przez Redakcję serwisu RozliczeniePIT.pl oferującego porady i bezpłatny program do rozliczenia PIT.