Po co komu biznesplan?

Biznesplan jest podstawowym dokumentem planistycznym i strategicznym przedsiębiorstwa. Powinien być on tworzony nie tylko przez firmy, które rozpoczynają swoją działalność, ale również przez te już istniejące w celu bieżącego weryfikowania swoich założeń. Ważne, aby przygotowaniem biznesplanu zajęły się osoby kompetentne, znające bardzo dobrze firmę oraz otoczenie rynkowe, w którym ta funkcjonuje.

Co powinien zawierać biznesplan?

Biznesplan musi przede wszystkim określać cele przedsiębiorstwa i zadania służące jego osiągnięciu, a także przedział czasowy, w którym wprowadzona strategia działania ma przynieść planowane rezultaty. W biznesplanie powinna znaleźć się również informacja o środkach i zasobach finansowych przeznaczanych na realizację celów. Oprócz danych o samym przedsiębiorstwie biznesplan przedstawia szerszą analizę otoczenia rynkowego firmy, nie może w nim zatem zabraknąć informacji o istniejącej i potencjalnej konkurencji oraz badań związanych ze zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi. Stworzenie biznesplanu wymaga więc poznania mocnych i słabych stron własnej firmy oraz wiedzy na temat jej otoczenia.

Znaczenie biznesplanu

Biznesplan, jak sama nazwa na to wskazuje, jest pomocnym narzędziem planowania i zarządzania w firmie. Przedstawiając zaplanowaną i przeanalizowaną wizję rozwoju oraz sukcesu przedsiębiorstwa, biznesplan niweluje możliwość porażki. Przewidywanie zmian, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pomaga oszacować szanse oraz różne zagrożenia czyhające na firmę. Co więcej, dobrze przygotowany i dogłębnie przemyślany biznesplan jest okazją dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na własną działalność, ale którym brakuje środków finansowych na jej rozkręcenie. W takiej sytuacji rzetelnie opracowany biznesplan może przyciągnąć inwestorów, sponsorów czy kredytodawców. Ważne jednak, aby dokument był w jak największym stopniu wiarygodny, obiektywny i maksymalnie realny.

Przygotowując biznesplan, pamiętaj, że musi on być systematycznie uaktualniany, gdyż zarówno sytuacja firmy, jak i jej otoczenie rynkowe nieustannie się zmieniają. Ważne, aby opracowywać nowy biznesplan przynajmniej raz w roku, w kluczowym dla przedsiębiorstwa momencie, na przykład tuż przez rozpoczęciem budżetowania. Jeśli liczysz na wsparcie inwestorów, to nie zapominaj, że oni często wymagają bieżącej wersji biznesplanu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.