Czuwanie nad formalnościami i urzędowymi sprawami nie kończy się wraz z założeniem firmy. Dlatego w dziale porady i informacje znajdziecie praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia własnego biznesu. Podpowie Wam on, jak sprawnie zarządzać relacjami z klientami, jak być świadomym swoich praw przedsiębiorcą i jakich rozwiązań szukać, aby Wasza działalność była wzorcem dobrej organizacji pracy. Dział porady i informacje będzie także pomocny dla tych z Was, którzy z różnych przyczyn zdecydowali się zlikwidować swoją firmę – dowiecie się, jakie formalności musicie w tym celu spełnić.

Jak długo trzeba trzymać dokumenty

Dlaczego korzystać z faktur online przesyłanych w PDF?

E-booki, e-przesyłki, e-deklaracje, e-kartki, e-rachunki… Lista mobilnych i wirtualnych rozwiązań zastępujących tradycyjne formy załatwiania codziennych spraw i mających na celu poprawić jakość naszego życia szybko się powiększa. Do tej listy dołączyły także e-faktury. Jakie korzyści – dla przedsiębiorców i nie tylko, płyną z ich wykorzystania?

Read more
Jak długo trzeba trzymać dokumenty

Jak długo należy przechowywać dokumenty firmowe?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający pracowników ma obowiązek, na wypadek kontroli odpowiednich instytucji, przechowywać wszystkie dokumenty związane z historią zatrudnienia poszczególnych pracowników. Czas przechowywania tych dokumentów regulują odpowiednie ustawy – o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych czy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Read more
Rozmowa kwalifikacyjna

Dlaczego warto zadawać nietypowe pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna – zestresowany kandydat na pracownika chce, aby jak najszybciej się skończyła, pracodawca, przeciwnie – dąży do tego, aby jak najlepiej poznać zaproszonego na rozmowę kandydata. W tym celu stosuje wymyślne sposoby, ucieka się do aranżowania zaimprowizowanych sytuacji, zadaje wreszcie nieoczekiwane pytania. Jaki cel ma rozmowa kwalifikacyjna, która przybiera dość nietypowy charakter?

Dwa rodzaje pytań

Pytania zadawane przez przyszłych pracodawców, wyłamujące się ze znanych przez kandydata na pracownika standardów pytań można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to pytania niezwiązane bezpośrednio ze stanowiskiem, na które aplikuje kandydat, ani nawet z firmą, gdzie stara się o zatrudnienie. Może to być na przykład pytanie o idealną formę pracy, wymarzone przedsiębiorstwo, z którym kandydat chciałby współpracować, branżę, w której czułby się najlepiej. Ten rodzaj pytań ma pokazać pracodawcy, czy kandydat, z którym właśnie rozmawia, trafił do firmy przez przypadek czy raczej jego ścieżka zawodowa jest przez niego świadomie kształtowana i przemyślana. Drugi rodzaj pytań koncentruje się na zagadnieniach związanych ściśle z danym stanowiskiem, z firmą, do której trafił kandydat. Pracodawcy pytają na przykład często kandydatów o ich znajomość innego działu firmy aniżeli ten, do którego sami aplikują. Ma to pokazać firmie, w jakim stopniu przyszły pracownik będzie otwarty na problemy pozostałych współpracowników, czy patrzy na dane przedsiębiorstwo w sposób całościowy, a nie zawęża perspektywy jedynie do swojego najbliższego otoczenia.

Read more