Jak założyć własną aptekę?

Prędzej czy później problemy ze zdrowiem dopadają każdego z nas. Niechętnie, ale mimo wszystko, zostawiamy w aptekach dużą część domowego budżetu. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób regulowana jest działalność aptek i co zrobić, by móc prowadzić własną.

Charakterystyka

Apteka jest placówką handlową zajmującą się sprzedażą leków i produktów medycznych. Apteki recepturowe zajmują się także przygotowywaniem leków zgodnie z przepisaną przez lekarza receptą. W praktyce pacjenci korzystają w aptekach także z konsultacji medycznych w sprawie stosowania poszczególnych leków w przypadku konkretnych dolegliwości.

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art. 99 ust. 1 ustawy).

Jak klasyfikujemy apteki?

  •  apteki     ogólnodostępne (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 6 września     2001 r. Prawo farmaceutyczne), przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2.    
  •  apteki     szpitalne (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo     farmaceutyczne), to apteki zaopatrujące szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy).   
  • apteki     zakładowe (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.), zaopatrują     podmioty utworzone przez MON i MS.

Wymagania związane z prowadzeniem apteki

Założenie i prowadzenie placówki jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń wydawanych przez  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny.

Kto posiada prawo do założenia apteki?  

  • osoba, która nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi,   
  • osoba, która nie złożyła wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu     hurtowego produktami leczniczymi,   
  • ten, kto nie prowadzi na terenie danego województwa więcej niż 1 % aptek     ogólnodostępnych;   
  • osoba, która nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Występując o zezwolenie na prowadzenie apteki, zobowiązany jesteś złożyć stosowny wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Ustawa o prawie farmaceutycznym dokładnie mówi, co powinno się w nim znaleźć oraz jakie dokumenty należy do wniosku załączyć.

Wzór wniosku znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów.

Jeśli jednak nie jesteś farmaceutą, musisz zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, dając gwarancję pełnego prowadzenia apteki.

Jeśli o pozwolenie występuje lekarz lub lekarz stomatolog, musi on przedłożyć oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.

Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata, której wysokość wynosi sumę pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia (w roku 2016 wynosiła ona 9.250 zł).

Warunki lokalowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia powierzchnia apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 mkw. Wyjątkiem są apteki położone w miejscowościach do 1,5 tys. mieszkańców oraz na terenach wiejskich.

Do tej powierzchni należy doliczyć pomieszczenia pomocnicze i recepturowe.

Ponadto lokal apteczny powinien spełniać normy sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe oraz BHP zgodne z wymaganiami określonymi dla budynku publicznego.

Należy wspomnieć, że w Rozporządzeniu Ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki jest wyraźnie zaznaczone, iż podstawowym wyposażeniem apteki ogólnodostępnej jest:

1) stół ekspedycyjny, który powinien zawierać szuflady do przechowywania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych,

2) szafy ekspedycyjne,

3) szafy magazynowe zamykane albo regały,

4) kasety, szafy albo sejfy,

5) lodówki lub szafy chłodnicze z urządzeniami do pomiaru temperatury,

6) loża recepturowa pokryta tworzywem odpornym na chemikalia,

7) mikser recepturowy,

8) stół odporny na chemikalia.

Pamiętaj, że aptekę należy uruchomić w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia. Później zezwolenie zostaje cofnięte.

Rynek farmaceutyczny jest trudnym segmentem. Przy odrobinie wyobraźni, żyłki do biznesu i dobrej woli na pewno osiągniesz sukces! Pamiętaj, aby wyposażyć swoją aptekę zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, by nie narażać się na dodatkowe koszty.

Jeśli zależy Ci na profesjonalnej obsłudze i wysokiej jakości produktach, wejdź na eprus.pl i sprawdź naszą ofertę.  

 

źródło zdjęć: shutterstock.com, eprus.pl

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.