Umowa o dzieło – na czym polega?

Umowa o dzieło to, obok umowy zlecenie, kolejna umowa o charakterze cywilnoprawnym regulowana w Kodeksie Cywilnym. Jest ona tak zwaną umową rezultatu, co oznacza, że pracownik zobowiązuje się do wykonania konkretnego zadania, a pracodawca wynagradza go za jego efekt. Czym różni się umowa o dzieło od zlecenia? Dlaczego jej zawieranie jest tak korzystne dla przedsiębiorców?

Bez składek

W przeciwieństwie od umowy zlecenie w umowie o dzieło obowiązuje ogólna zasada zwolnienia pracodawcy z obowiązku opłacania składek za pracownika. Dotyczy to sytuacji, gdy umowa o dzieło jest naszym jedynym źródłem dochodu (paradoks) oraz gdy zawieramy ją nie ze swoim pracodawcą. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, to znaczy, gdy podpisujemy umowę o dzieło z obecnym pracodawcą, z którym pozostajemy dodatkowo w stosunku pracy, to wówczas ma on obowiązek opłacania składek z naszych łącznych przychodów. Oczywiście, bez względu na przedstawione sytuacje, umowa o dzieło jest umową opodatkowaną, pracodawca musi opłacić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy.

Zalety umowy o dzieło

Korzyści z zawarcia umowy o dzieło widoczne są dla obu stron – zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego. Pracodawca, nie opłacając składek, może wypłacić pracownikowi większą pensję netto, dzięki czemu ta forma zatrudnienia jest najtańsza dla przedsiębiorcy i opłacalna dla wykonawcy dzieła. Ten ostatni zadecydować może o czasie, miejscu i sposobie wykonywania pracy, co więcej może pracować nad dziełem bez nadzoru i kierownictwa oraz z pomocą osób trzecich – pod warunkiem, że treść umowy nie głosi inaczej.

Wady umowy o dzieło

Umowa o dzieło nakłada znacznie więcej ograniczeń po stronie wykonawcy. Podobnie jak w przypadku zlecenia pracownik zatrudniony na umowę o dzieło nie nabywa prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego, płatnych świadczeń wynikających z choroby, nie ma również zastosowania odszkodowanie z powodu wypadku w pracy. Wszelkie te ograniczenia wynikają z tego, iż umowa o dzieło regulowana jest Kodeksem Cywilnym, a nie Kodeksem Pracy, który w większym stopniu ochrania pracownika.

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na umowę o dzieło, a treść umów wskazuje na charakter zlecenia, popełniają wykroczenie. W takich przypadkach obciąża się przedsiębiorców karami i nakłada na nich obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.