Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową o charakterze cywilnoprawnym określoną w Kodeksie Cywilnym. Ma ona swoje zalety i ograniczenia zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, dlatego ważne jest, aby przed jej zawarciem mieć świadomość tego, do jakich świadczeń będziemy mieć prawo, a z których nie będziemy mogli skorzystać.

Jakie składki?

Pracodawca, zawierając z pracownikiem umowę zlecenie, ma obowiązek odprowadzać od niego składki na ubezpieczenie rentowo-emerytalne oraz zdrowotne. To ogólna zasada, od której, oczywiście, istnieją wyjątki. Nie dotyczy ona studentów oraz absolwentów zatrudnionych na umowę o praktyki – w obu przypadku przedsiębiorca nie musi odprowadzać żadnych składek, oraz osób pracujących na etacie lub wykonujących pracę w oparciu o inną umowę zlecenie – oni objęci są jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Są jakieś zalety?

Umowa zlecenie daje więcej korzyści pracodawcy aniżeli pracownikowi. Choć ten ostatni może w przypadku tego rodzaju umowy docenić swobodę miejsca oraz czasu wykonywanej pracy. Zawieranie umowy zlecenie jest opłacalne przede wszystkim dla młodych, niedoświadczonych przedsiębiorców. Mogą oni bowiem wypowiedzieć ją pracownikowi z dnia na dzień, nie obowiązuje tutaj okres wypowiedzenia – chyba że strony określiły go w treści umowy, pracodawca zwolniony jest również z obowiązku wypłacania zleceniobiorcy wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy bonusów za pracę w nocy. Umowa zlecenie nie daje także prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego. Zatem zalety z podpisania umowy zlecenie, które dostrzega pracodawca są znacznym ograniczeniem dla pracownika.

Pamiętać trzeba, że jeżeli pracodawca zawiera z pracownikiem umowę zlecenie, a warunki, w jakich ten pracuje, na przykład stałe miejsce i czas pracy oraz ciągłość jej wykonywania, odzwierciedlają tak naprawdę stosunek pracy, to przedsiębiorca popełnia wykroczenie. W takim przypadku, na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, może on zostać ukarany przez sąd, zobowiązany do zawarcia z pracownikiem umowy o pracę oraz zapłaty do ZUS-u zaległych składek.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.