W jaki sposób zaangażować pracowników w misję firmy?

Pracownik zaangażowany w misję firmy i w swoją pracę to pracownik dobrze zmotywowany. Nie tylko lubi to, co robi, ale dodatkowo wie, w jakim celu – bliższym i dalszym – wykonuje powierzone mu zadania, widzi w nich sens i jest świadomy tego, że dobrze je realizuje. Obowiązkiem pracodawcy jest czuwać nieustannie nad tym, aby motywacja jego pracowników była zawsze na wysokim poziomie, a jeśli tak nie jest – powinien on zadać sobie pytanie, czy aby przyczyna nie leży właśnie po jego stronie. Poniżej trzy elementarne czynniki stymulujące zaangażowanie pracowników w działanie firmy.

Twoja praca jest ważna

Każda praca, aby była wykonywana z zaangażowaniem, musi czemuś służyć. Dlatego tak ważne jest uświadamianie pracownikowi, że powierzone mu zadania są wartościowe. Musi on zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna jest jego rola w firmie i jak poważne są cele podejmowanych działań. Każdy pracownik jest elementem struktury, jaką tworzy przedsiębiorstwo i ma w nim określone miejsce. Nawet pojedyncza zmiana w tej strukturze lub brak w niej któregoś elementu spowoduje dezorganizację i gorsze funkcjonowanie całej firmy.

Miej podstawy do tego, aby być dobrym

Pracownik, aby mieć świadmość tego, że poradzi sobie z danym zadaniem, musi posiadać odpowiednie kompetencje. To właśnie one dają mu pewność siebie podczas działania, zachęcając go do realizacji powierzonych mu obowiązków oraz podejmowania korzystnego dla firmy ryzyka. Pracownik odpowiednio wyszkolony, posiadający stosowną wiedzę i doświadczenie to pracownik znacznie lepiej zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa.

Doceniaj i nagradzaj

Najbardziej znaną, bo też i najłatwiejszą, dającą przewidzieć z łatwością swoje skutki, formą motywowania człowieka było od zawsze nagradzanie i chwalenie. Pracownik doceniony przez swojego przełożonego to pracownik znacznie bardziej zaangażowany w pracę. I nie chodzi tu tylko o materialną formę nagradzania. Czasami wystarczy dobre słowo, werbalne pochwalenie za imponujące wyniki pracy. Zauważaj częściej efekty pracy swoich współpracowników i mów o nich głośno.

Pamiętaj – jeśli chcesz zbudować długofalową relację i współpracę ze swoimi pracownikami, przeanalizuj wiele sposobów na ich zaangażowanie w misję firmy i w wykonywanie powierzonych im zadań.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.