O urlopie słów kilka

Bez względu na system i rozkład czasu pracy, zatrudniony pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Gwarantuje mu to Kodeks Pracy i prawo urlopowe.

Najważniejsze zasady

Podstawową zasadą w przyznawaniu urlopu wypoczynkowego jest jego udzielanie w dni robocze, nie wlicza się zatem do niego dni wolnych od pracy, czyli niedziel oraz świąt. Nieco inaczej jest w przypadku osób pracujących w tak zwanym równoważnym systemie czasu pracy. Mogą oni otrzymać urlop w niedzielę lub święto, pod warunkiem, że zgodnie z harmonogramem są to dni ich pracy. Z racji tego, że zatrudnieni w takim rozkładzie pracownicy świadczą pracę w dozwolone niedziele i święta, do urlopu wypoczynkowego wlicza się, oprócz dni, w których pracownik miałby pracować, także i te, które planowo byłyby jego dniami wolnymi od pracy. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych udzielanych zatrudnionemu w zamian za przepracowane niedziele i święta.

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie to 4 dni w roku kalendarzowym, które pracownik może wziąć w każdej chwili, w dodatku w różnej konfiguracji – nie muszą być to 4 dni z rzędu. Urlop ten stanowi część urlopu wypoczynkowego, nie jest on natomiast dodatkową pulą dni wolnych. Jego niewykorzystanie nie powoduje, że w kolejnym roku pracownik będzie mieć go dwa razy więcej. Urlop na żądanie przysługuje pracownikowi bez względu na staż pracy i wymiar jej czasu, choć pracodawca ma prawo odmówić jego przyznania pracownikowi niedawno zatrudnionemu. Oczywiście, urlop na żądanie nie dotyczy osób zatrudnionych na umowy o dzieło czy zlecenie. Pracownik ma obowiązek powiadomić pracodawcę o wzięciu urlopu – pisemnie, mailowo, telefonicznie lub ustnie – najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, jednak jeszcze przed godziną, w której planowo rozpoczyna pracę. Nie jest zobowiązany przedstawiać powodu, dla którego chce wykorzystać urlop. Warto dodać, że urlop na żądanie niewykorzystany u jednego pracodawcy w danym roku kalendarzowym może zostać wybrany u kolejnego pracodawcy.

Na koniec dla przypomnienia. Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wynosi 20 dni w przypadku osoby pracującej poniżej 10 lat oraz 26 dni, gdy łączny czas pozostawania w stosunku pracy wyniósł minimum 10 lat.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.