Dobry menedżer, czyli jaki?

Skąd płynie przykład? Z góry. Jeśli zatem obejmujesz stanowisko menedżera miej na uwadze to, że jesteś ciągłym przedmiotem obserwacji ze strony otoczenia, przede wszystkim swoich pracowników. Nie jest to bynajmniej powód do rozpierającej dumy i przybrania butnej postawy, ale okazja, aby uświadomić sobie, że odgrywasz ważną rolę w firmie i masz z tego tytułu odpowiedzialne zadania do spełnienia.

Postawa względem pracowników

Menedżer to nie tylko osoba, która potrafi zarządzać ludźmi, ale również taka, która umie z nimi rozmawiać i ich słuchać. Życzliwość, uczciwość, indywidualne podejście do każdego pracownika, umiejętność docenienia jego wysiłku, pochwalenia za pracę to najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać dobry menedżer. Nie może on pozwolić sobie na to, aby w sytuacjach stresowych i problemowych kierować się złymi emocjami. Musi on zawsze rozwiązywać wszelkie konflikty w sposób dyplomatyczny, a każdy najdrobniejszy zgrzyt na linii menedżer – pracownik czy pracownik – klient powinien wyjaśniać poprzez rozmowę i wzajemne wysłuchanie obu stron. Dobry menedżer nie boi się stanąć po stronie pracownika, gdy ten powziął decyzję zgodną z polityką i strategią firmy, a która to decyzja nie spotkała się z akceptacją klienta. Tylko taki menedżer może liczyć na zaufanie i oddanie ze strony pracowników.

Na co komu dobry menedżer?

Szanowany za swój charakter i postawę wobec ludzi menedżer staje się wzorem do naśladowania dla innych współpracowników. Jego zachowanie motywuje innych do działania i przekłada się na jedną bardzo ważną kwestię, przede wszystkim dla tych branż, których funkcjonowanie opiera się na codziennej pracy z klientami. Dobry menedżer jako pozytywny przykład zachowania względem drugiego człowieka daje bowiem pracownikowi wzór tego, jak z kolei on powinien traktować klienta. Jeśli menedżer wprowadza do codziennych kontaktów interpersonalnych dobrą energię, to tego samego może wymagać od swoich współpracowników. Pamiętaj zatem, że dobry menedżer to profesjonalnie obsłużony klient.

Zanim zaczniesz karcić pracownika za jego uchybienia, zastanów się przez chwilę, czy przypadkiem Twoje zachowanie było właściwe. Dobry menedżer nigdy bowiem nie zapomina o swoich wadach i słabościach.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.