Nietrzeźwy pracownik w miejscu pracy

Pracownika spożywającego alkohol w miejscu pracy lub przychodzącego do pracy w stanie nietrzeźwym mogą spotkać poważne konsekwencje włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Jak powinien zachować się pracodawca, który zauważył tego rodzaju wykroczenie?

Co może zrobić pracodawca?

Pierwszym krokiem, jaki pracodawca może wykonać względem nietrzeźwego pracownika jest odsunięcie go od pracy oraz nakaz opuszczenia terenu zakładu czy firmy. Jeśli pracownik nie chce się na to zgodzić, pracodawca może zwrócić się o pomoc na przykład do ochrony. Jednak w takich przypadkach należy uważać, aby nie naruszać nietykalności pracownika. Ważną kwestią jest to, że pracodawca musi udowodnić nietrzeźwość pracownika, zwłaszcza, gdy jest ona podstawą do jego zwolnienia z pracy. Co natomiast w sytuacji wypadku spowodowanego w miejscu pracy przez pijanego pracownika? Pracodawca ma prawo skierować taką osobę na badanie zawartości alkoholu we krwi. Zapłaci za nie firma, jednak ZUS w całości zwróci te koszty, a w przypadku, gdy badanie wykaże nietrzeźwość pracownika, wówczas zapłaci za nie on sam. Za spożywanie alkoholu w miejscu pracy i nietrzeźwość pracowników odpowiedzialne są również kierujące nimi osoby, które wiedziały o naruszeniu obowiązków pracowniczych, jednak akceptowały ten stan. Dlatego pracodawca także i wobec nich może wyciągnąć konsekwencje.

Co może stracić pracownik?

Nietrzeźwość pracownika w miejscu pracy to powód do jego natychmiastowego zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, dodatkowo z jego własnej umyślnej winy i niedbalstwa. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja choroby alkoholowej pracownika – w jej przypadku pracodawca nie może zastosować zwolnienia dyscyplinarnego. Pijany pracownik może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności majątkowej, porządkowej lub karnej, pracodawca może również nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości jednodniowego wynagrodzenia. Natomiast pracownik, który spowodował po pijanemu wypadek w miejscu pracy, traci prawo do ubezpieczenia wypadkowego.

Wszelkie sprawy związane z nietrzeźwością pracowników pracodawca powinien oficjalnie zawrzeć w aktach wewnątrzzakładowych, na przykład w regulaminie, tak by nie było żadnych wątpliwości, jakie konsekwencje czekają popełniających to wykroczenie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.