Szkolenie sprzedażowe błędy

Jak zmotywować pracowników?

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien wiedzieć, w jaki sposób ich motywować do działania i poznać sposoby tej motywacji. Bez odpowiednio zmotywowanego pracownika nie da się zbudować dobrze funkcjonującej firmy.

Czym jest motywacja?

Motywacja to ważny element w życiu każdego człowieka, a jej znaczenie kluczowe we wszystkich jego działaniach. Na płaszczyźnie zawodowej motywowanie pracownika ma na celu jego docenienie i pokazanie mu, że jest on firmie potrzebny. Najważniejszą kwestią w motywacji jest znajomość celu, do którego zmierzamy i przekonanie, że cel ten jest możliwy do osiągnięcia, co bezpośrednio wiąże się z wiarą we własne możliwości. Motywacja zatem to nic innego, jak pozytywna chęć działania, wykonania danego zadania – zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasu.

Zmotywowany pracownik to silniejsza firma

Motywowanie pracownika do nowych zadań i wyzwań ma swój budujący wpływ na jego samego jak i na przedsiębiorstwo. Gdy pracownik w wyniku działań motywacyjnych poczuje, że jest doceniany i stanowi ważną część firmy, będzie wykonywał swoją pracę znacznie efektywniej, jej rezultaty będą bardziej zadowalające. To wszystko bezpośrednio przełoży się na umocnienie pozycji firmy na rynku, zadowolony pracownik jest bowiem gwarantem silnego przedsiębiorstwa.

Formy motywacji

Pracownika zmotywować można na różne sposoby – począwszy od familiarnej relacji na linii przełożony – podwładny, aż po finansowe docenienie zawodowych osiągnięć zatrudnionego. Motywująca może być również sama atmosfera w pracy – przyjazna, sprzyjająca osobistemu rozwojowi, nieakceptująca nielojalności. Poprawieniu atmosfery służyć będą wszelkiego rodzaju wyjazdy pracowników, na przykład integrujące, oczywiście – na koszt firmy. Pracownik poczuje się z pewnością doceniony, jeśli powierzymy mu do wykonania ambitne i ważne zadania. Damy tym samym do zrozumienia, że wierzymy w jego możliwości i ufamy mu.

Pamiętajmy, że każdy, choćby najlepszy pracownik, po jakimś czasie popada zazwyczaj w swoich działaniach w rutynę. Dobra motywacja może temu zapobiec i obudzić w nim na powrót nowe pokłady energii oraz kreatywności. Ważne też jest to, aby działania motywacyjne prowadzone były nieustannie, a nie jedynie w czasie obniżonej wydajności pracowników.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.