jak zlikwidować firmę?

Jak zarejestrować kasę fiskalną?

Każdy podatnik sprzedający towar bądź świadczący usługi na rzecz osób fizycznych objęty jest obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej, czyli rejestrującej każdą transakcję. By kasa spełniała swoje funkcje, musi zostać odpowiednio zarejestrowana. Na czym zatem polega ten proces?

„Fiskalizacja” i programowanie

Fiskalizacja to aktywowanie pamięci kasy fiskalnej poprzez wpisanie do niej unikatowego numeru urządzenia. Podczas tej czynności zapisywany jest także w pamięci kasy NIP podatnika. Warto dodać, że fiskalizację przeprowadza upoważniony do tego pracownik służb serwisowych legitymujący się odpowiednimi dokumentami. Dzięki uruchomieniu pamięci możemy rozpocząć wprowadzanie do niej niezbędnych danych, czyli programować ją zgodnie z dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi oraz pod kątem prowadzonej działalności. Zapisywane dane to na przykład nazwy towarów i usług, ich ceny czy stawki VAT.

Zawiadomienie Urzędu

W ciągu 7 dni od przeprowadzonej fiskalizacji, płatnik VAT oraz pracownik służb serwisowych zobowiązani są powiadomić właściwy Urząd Skarbowy o zarejestrowaniu kasy. Ten z kolei przydziela jej indywidualny numer ewidencyjny, który powinien znaleźć się w dwóch miejscach – na obudowie urządzenia w widocznym miejscu oraz w książce serwisowej. Należy pamiętać o tym, że każda zmiana siedziby działalności gospodarczej czy miejsca przeprowadzania rozliczeń podatkowych pociąga za sobą zmianę numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej.

50% upustu

Zakupując kasę fiskalną, możemy liczyć na 50% zwrot ceny nabytego urządzenia. Należy jednak spełnić kilka warunków: przed zarejestrowaniem kasy musimy pisemnie zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy o liczbie stanowisk kasowych, jakimi dysponujemy, podać adres naszej działalności oraz dołączyć rachunek z zakupu urządzenia. Na tym jednak nie koniec. Wartość kasy, czyli jego cena netto, nie może przekraczać 2,5 tysiąca złotych. Jeśli spełnimy powyższe warunki, na nasz rachunek bankowy Urząd Skarbowy zwróci sugerowaną kwotę w ciągu 25 dni od daty złożenia pisemnego wniosku.

W przypadku nieodwracalnego uszkodzenia pamięci kasy fiskalnej, konieczności jej wymiany bądź po prostu likwidacji działalności, musimy pamiętać o wyrejestrowaniu urządzenia i poinformowaniu o tym fakcie Urzędu Skarbowego oraz służb serwisowych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.