Założenie własnej działalności gospodarczej krok po kroku

Rejestracja działalności gospodarczej

W sytuacji, gdy chcemy skorzystać z drogi internetowej, należy wejść na stronę firma.gov.pl . Należy tam wypełnić formularz CEIDG. Jego wypisanie w formie elektronicznej jest o tyle uproszczone, że formularz automatycznie dostosowuje następne pola do przedtem wypełnionych oraz na bieżąco sprawdza, czy wpisane informacje są poprawne. Jeżeli mamy wyrobiony podpis elektroniczny – należy nim opatrzyć formularz i wysłać. Jeśli takiego podpisu nie posiadamy, trzeba druk wydrukować i koniecznie podpisać ręcznie. Z dokumentem musimy udać się do Urzędu Gminy. Ewentualnie w urzędzie można poprosić o stosowny druk i wypisać go ręcznie, a pracownik wprowadzi go sam do systemu. Formularz ten stanowi zarówno wniosek o nadanie numeru REGON jak i NIP oraz jest zgłoszeniem płatnika do ZUS. Określa się też w nim formę opodatkowania. Gdy firma ma mieć formę spółki cywilnej, wtedy każdy ze wspólników musi złożyć stosowny dokument oddzielnie. Jeżeli w czasie prowadzenia działalności gospodarczej pewne dane ulegną zmianie – trzeba je zaktualizować również poprzez formularz CEIDG.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Następnie trzeba udać się do Urzędu Skarbowego. Jeżeli przed założeniem firmy mieliśmy już numer NIP, w wyniku złożenia wniosku CEIDG zostaje on automatycznie przypisany do nowej firmy. Gdy go nie posiadaliśmy, zostanie on nadany w trakcie realizacji wniosku. W przypadku założenia spółki, należy złożyć druk NIP-D albo NIP-2. Przedsiębiorca musi również podjąć decyzję, czy ma być objęty podatkiem VAT. W przypadku tego podatku, stosownego zgłoszenia należy dokonać w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia dzielności gospodarczej, a nie ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Miejscem tym jest zazwyczaj siedziba firmy. W sytuacji, gdy nie zatrudniamy pracowników składki do urzędu skarbowego należy płacić do 10-tego następnego miesiąca, jeżeli mamy pracownika należy to robić do 15-tego następnego miesiąca. W czasie 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności, przedsiębiorca może skorzystać z ulgi i płacić składki, które są naliczone tylko od 30% minimalnego wynagrodzenia.

Wymagane druki dla ZUS-u

Co bardzo istotne, w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej (datę trzeba podać w formularzu CEIDG) trzeba złożyć w ZUS druki ZUA lub ZZA. Ten pierwszy wypełniamy, jeśli działalność gospodarcza będzie jedynym źródłem naszego dochodu lub jeśli mamy też umowę o prać, lecz nie zarabiamy minimalnej krajowej pensji. Jeżeli zarabiamy więcej, musimy złożyć ZZA. Natomiast wspólnicy spółki cywilnej muszą złożyć druk ZPA.

Pieczątka firmy

Przepisy prawne nie wymagają posiadania przez przedsiębiorcę firmowej pieczęci, ale warto ją posiadać. Jej uzyskanie jest dosyć proste, a może wszelkie dokumenty wyglądają dzięki niej na bardziej oficjalne. Poza tym, jej użycie ułatwia wypełnianie np. faktur, w których jest wymóg podania szczegółowych informacji dotyczących firmy.

 

Artykuł powstał we współpracy z ekspertami portalu placpigal.pl oferującego między innymi pracę na Żywieczczyźnie.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.