Na czym polega outplacement?

Nie jedynie sposób wykonywania ciężkich restrukturyzacji lecz także zwolnienia poszczególnych ludzi, mają ważny wpływ na employer branding pracodawcy oraz morale całej załogi. Więc wciąż od lat za istotną uznaje się fachową kontrolę nad odchodzącymi pracownikami, jacy z rozmaitych względów mogą zostać zwolnieni.

Czym jest outplacement?


Outplacement określa się jako system lekkich zwolnień, polegający na podejmowaniu poprzez organizację przedsięwzięć służących pomocy odchodzącym zatrudnionym. Obejmuje zwłaszcza doradztwo zawodowe oraz psychologiczne, szkolenia, natomiast również wsparcie w odnalezieniu kolejnej pracy. W Polsce działania outplacementowe identyfikowane są z systemem zwolnień monitorowanych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy, spółki zwalniające chociaż 50 zatrudnionych, w przeciągu 3 miesięcy są przymuszone do uzgodnienia z powiatowym urzędem pracy obszaru oraz formy pomocy dla zwalnianych ludzi. Uzgodnienia owe dotyczą przede wszystkim: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń. Wsparcie winno być dedykowane do pracowników. Outplacement obejmuje także informowanie o obecnych ofertach pracy. Istotne jest, aby były to oferty konkretne oraz dostosowane do zdolności zwalnianych pracowników (gdy je przewyższają, osoby zainteresowane należy ponadto wyuczyć bądź pokazać im bazy wiedzy, jakie pomogą się przygotować do nowej pracy), natomiast nie „dowolne”. Pomoc w ramach outplacementu ma mieć rzeczywiste efekty, nie może być oddziaływaniem fantomowym, jakie będzie stwarzało pozory wsparcia. Właśnie dlatego mnóstwo spółek decyduje się nie na outplacement wewnętrzny (więc wykonywany poprzez ekipy HR na stałe zatrudnione w zwalniającej spółce).

Szkolenia szansą dla niepracujących


W ramach projektu przełożony może w szczególności otworzyć fundusz szkoleniowy, z jakiego będą finansowane świadczenia szkoleniowe. Świadczenia szkoleniowe udzielane są na wniosek pracownika oraz przypadają po rozwiązaniu stosunku pracy bądź stosunku firmowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w czasie nie dłuższym aniżeli sześć miesięcy. Świadczenia szkoleniowe płacone są co miesiąc w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednakże aniżeli 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przełożony może uzyskać zwrot opłaty na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe od płaconych świadczeń szkoleniowych w wielkości wyrażonej w różnych regulaminach. Więcej na temat outplcement, możemy przeczytać na stronie internetowej https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.