Zasady przygotowania zajęć praktycznych kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przygotowują jednostki służb publicznych do niesienia pomocy poszkodowanych w sytuacjach wykonywania obowiązków zawodowych. Dotyczy to m.in. GOPR, WOPR, PSP czy Policji. Ponadto w takim kursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne organizowane przez jednostki certyfikowane do organizacji kursów są w nieco okrojonej formie prowadzone również w szkołach w ramach szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. Zajęcia praktyczne zarówno na kursie państwowym, jak i tym prowadzonym w ramach edukacji dzieci muszą być odpowiednio zabezpieczone i przygotowane. Kiedy odbywają się w terenie do zabezpieczenia miejsca przydają się taśmy z nadrukiem.

Taśmy z nadrukiem – pomoc w zabezpieczeniu miejsca wypadku dla Straży Pożarnej 

Każde miejsce wypadku musi być właściwie zabezpieczenie dlatego przygotowując symulację wypadku drogowego do którego najczęściej jako pierwsza przyjeżdża straż pożarna należy miejsce zajęć odgrodzić od tłumu gapiów. Wszak również na drodze służby stosują zabezpieczenia w celu lepszej widzialności miejsca wypadku dla kierowców. Można zastosować taśmy z nadrukiem opatrzone napisem straż, choć najczęściej miejsce odgradza się po prostu pachołkami, trójkątem ostrzegawczym, a także blokuje się pojazdami służb ratowniczych. W czasie zajęć praktycznych strażacy mogą ćwiczyć wyciąganie zakleszczonego poszkodowanego z pojazdu, przy użyciu odpowiednich narzędzi. Ćwiczą również wyciąganie go w prawidłowy sposób z samochodu, a więc z zastosowaniem chwytu Rauteka. Na miejscu ćwiczeń ustawia się samochód przewrócony na dach, a w nim umieszcza się fantom, choć uczestnicy również mogą pełnić rolę poszkodowanych, co w znaczący sposób przybliża symulację do faktycznego zdarzenia. Fantom musi być jednak zawsze przygotowany, gdyż to na nim ćwiczona jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

Przygotowanie zajęć praktycznych dla WOPR w ramach KPP 

Dla każdej jednostki współpracującej w  systemie ratownictwa medycznego zajęcia praktyczne KPP przygotowywane są w inny sposób, uwzględniający specyfikę wykonywanej racy. Nie inaczej jest w przypadku pracowników WOPR. Tutaj zajęcia praktyczne w sezonie przygotowuje się na otwartym akwenie bądź na basenie. Do dyspozycji uczestników muszą być kapoki, a także kołnierze stabilizujące i nosze, jeśli do dyspozycji mają motorówkę. W innym przypadku biorą ze sobą tylko sprzęt ułatwiający holowanie topiącego się poszkodowanego, czyli boję ratowniczą lub deskę ratowniczą. W ramach zajęć musi zostać przygotowanych kilka wariantów akcji ratowniczej: z poszkodowanym topiącym się, którego można zlokalizować, a także takim, który znajduje się pod wodą. Rolę topiącego się, oczywiście pod pełną kontrolą ratowników przeprowadzających kurs przejmują jego uczestnicy. Z kolei na brzegu czynności ratownicze resuscytacji ćwiczone są na fantomie.         

KPP w ramach eventu firmowego 

Kursy KPP mogą zostać zorganizowane również w ramach firmowego eventu. Tutaj program praktycznego kursu może być dostosowany do specyfiki pracy i zakładać pierwszą pomoc w przypadku porażenia prądem, środkami chemicznymi, czy też urazu mechanicznego, złamania lub zwichnięcia. Oczywiście nie może zabraknąć również pierwszej pomocy przy utracie przytomności i zaniku funkcji oddechowych. Całość kursu w ramach eventu może być niewątpliwie pouczającym doświadczeniem dla wszystkich biorących w nim udział pracowników. Tutaj można również zorganizować zawody, gdzie oceniania będzie np. precyzja wykonania opatrunków, czy właściwe udzielenie pierwszej pomocy w określonej sytuacji. Stanowiska, gdzie znajdują się fantomy i odbywają się zajęcia mogą być odgrodzone taśmami z nadrukiem, np. z logo firmy.      

Kwalifikowana pierwsza pomoc dla pracowników szkół i zajęcia dla dzieci      

Nauka pierwszej pomocy bardzo ważna jest także w szkołach. Podczas gdy dla kadry dydaktycznej mogą być zorganizowane profesjonalne kursy KPP, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Taka umiejętność jest wszak bezcenna, a jej nabycie jak najszybciej bardzo ważne. Program zajęć może obejmować pomoc przy omdleniach, urazach mechanicznych, czy atakach padaczkowych. Oczywiście szkoła sama może zgłosić zagadnienia, które powinny znaleźć się na praktycznym kursie. Nieodzowne są ćwiczenia na fantomach, które są podstawą każdego praktycznego kursu KPP. 


Przygotowanie zajęć kwalifikowanej pierwszej pomocy zależne jest od instytucji, która chce wziąć w nich udział. Muszą zatem być dostosowane do specyfiki wykonywanej pracy, a także zawierać najistotniejsze zagadnienia dotyczące pomocy w przypadku wypadków w pracy, a także tych z którymi można spotkać się w codziennych sytuacjach życiowych.   

Czy warto korzystać z outplacement kalkulator?

Outplacement (zwolnienie kontrolowane), ostatnie rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy, natomiast również realizowany poprzez przełożonego program wsparcia dla zwalnianych zatrudnionych, przeważnie w obszarze doradztwa, szkoleń, uczenia metod szukania pracy, lub pomocy w pokonaniu stresu.

Outplacement?


Niezwykle istotnym aspektem mechanizmu outplacementowego jest trwałe wsparcie udzielane poprzez ekspertów, jakie pozwoli zatrudnionym przyjąć zaistniałą okoliczność, wyrzucić z siebie złe emocje oraz skoncentrować się na szukaniu drugiej możliwości życiowej.
W wypadku zwolnień grupowych musimy brać pod uwagę nastroje socjalne. Sami możemy nie być w stanie zrozumieć zamieszania powstałego pośród pracowników. Outplacement spółki – przymus pracodawcy


Outplacement w spółce to nie jedynie dobra wola pracodawcy. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia oraz firmach rynku pracy, przełożony, jaki chce zwolnić chociaż 50 ludzi w czasie 3 miesięcy, ma przymus zagwarantować tymże osobom pomoc. Określenie jej obszaru i formy winno odbyć się w porozumieniu z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby pracodawcy bądź odpowiednim ze względu na miejsce robienia pracy. Pomoc musi dotyczyć także pracowników niepełnosprawnych. Winna obejmować w szczególności pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz szkolenia. Teraz można skorzystać z kalkulatorów outplacement, dzięki którym możemy zobaczyć, jak może to wyglądać w naszej firmie. Taki właśnie kalkulator, możemy znaleźć na stronie internetowej https://outplacementkalkulator.pl.

Outplacement jest usługą, jaka zarządza ostatnim krokiem cyklu życia człowieka w organizacji – sfinalizowaniem współpracy.
Jego ciągłym aspektem jest lęk i uczucie dezorganizacji. Więc nasz wykwalifikowany personel fachowców, w początkowym czasie gwarantuje specjalistyczne wsparcie i pomaga pozbyć się napięcia. Potem, podczas spotkań z rekruterem, zatrudniony buduje własną nową pozycję profesjonalną, przyglądając się własnym plusom i kwestiom, jakie potrzebują jeszcze przepracowania. Test kwalifikacji, ocena CV i ustalenie kierunku dalszego rozwoju tworzą pewność siebie, pomagając znaleźć się w innej sytuacji. Przez zapewnienie odchodzącym zatrudnionym usługi outplacement, przełożony pobudza bezpieczeństwo i uczucie bezpieczeństwa innych członków zespołu. Tymczasem własnym partnerom lub przyszłym współpracownikom wskazuje, jak istotne jest dla niego tworzenie więzi i zachowanie fair play, co oddziałuje na dobry wizerunek na rynku.