Jak precyzyjnie wycinać i wyginać blachy?

Podczas robót blacharskich precyzja jest niezmiernie ważna. Nie wszystko damy radę odpowiednio dociąć nożycami do blachy, czy szlifierką kątową. Czasami nawet przecinarka plazmowa nie jest w stanie dać sobie rady. A nawet jeśli, to wciąż blachę należy odpowiednio wyprofilować, by pasowała do danego zastosowania. Sprawdzamy jak dokonują tego profesjonalne zakłady blacharskie.

Technologia CNC
Zacząć należy od tego, że w dzisiejszym świecie mamy dostęp do bardzo precyzyjnych metod cięcia i gięcia blach. Wykorzystuje się co prawda w tym celu tradycyjne przyrządy, takie jak tokarki, frezarki, krawędziarki i tym podobne, jednak nie są one obsługiwane ręcznie, ale kontrolowane komputerowo. Wszystko sprowadza się do wprowadzenia bardzo precyzyjnych parametrów do systemu, a następnie włożenie do maszyny arkusza blachy. Następne działania wykonywane są automatycznie, dzięki systemowi precyzyjnych siłowników i serwomechanizmów, które w odpowiedni sposób ustawiają materiał, po czym maszyna docina go i wygina w odpowiedni sposób. Nie tylko pozwala to na uzyskanie ogromnej precyzji, ale także znaczne skrócenie czasu pracy.

Obsługa urządzeń
Operatorzy rozpoczynają pracę od zgrubnego docięcia arkuszy blachy, tak by zmieściły się do urządzeń wykonawczych. W tym celu stosuje się między innymi wycinarki laserowe. Następnym krokiem jest wprowadzenie danych do komputera, uzyskuje się je albo od podmiotu składającego zamówienie, albo też z pomiarów wykonywanych laserem. Kolejny etap to załadowanie uprzednio przygotowanego materiału do odpowiednich maszyn, sterowanych komputerową technologią. Mogą to być na przykład tokarki, frezarki albo wykrawarki CNC. Później pracownicy już tylko doglądają czy cały proces przebiega prawidłowo, oraz przenoszą częściowo obrobione półprodukty do kolejnych maszyn na linii CNC. Po przejściu przez całą ścieżkę mamy gotowy element.

Dziś praktycznie każdy większy zakład blacharski korzysta z technologii komputerowej CNC. Dzięki niej znacznie skraca się czas pracy, a jednocześnie znacznie rośnie precyzja. Pomimo tego, że urządzenia te są drogie, inwestycja taka bardzo szybko się zwraca, stąd tak duża ich popularność. Są wykorzystywane zarówno w dużych, profesjonalnych przedsiębiorstwach, jak na przykład w samochodowych warsztatach blacharskich i lakierniczych.

Co warto wiedzieć na temat nowoczesnych usług poligraficznych?

Druk to jeden z przełomowych wynalazków w dziejach historii ludzkości, jednak niektórzy sceptycy wróżą mu już schyłek. Naprawdę zupełnie niepotrzebnie – usługi poligraficzne mają się świetnie, bo też drukowanie to nie tylko technika wykorzystywana przy tworzeniu książek i czasopism.

Jak wyglądają nowoczesne usługi poligraficzne?
W poligrafii bardzo wiele się zmienia, można mówić o nieustającym rozwoju, co jest bezpośrednio związane z powstawaniem nowych metod. Jakiś czas temu prawdziwą rewolucją był druk cyfrowy, dzisiaj zaś kolejna rewolucja to drukarki 3D. Coraz więcej punktów poligraficznych jest w nie wyposażone, dzięki czemu można stworzyć druk przestrzenny. Jest to wykorzystywane do produkcji różnego rodzaju prototypów. Usługi poligraficzne nie są zatem na wymarciu, a można powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie. Od kilku lat dużym wzięciem cieszą się na przykład szkoły średnie kształcące w zawodzie poligrafa.

Usługi poligraficzne Gliwice
Kto i w jaki sposób może skorzystać z nowoczesnych usług poligraficznych? Dużym odbiorcą ofert firm poligraficznych są firmy z branży reklamowej. Współcześnie projektuje się i tworzy dla nich nie tylko klasyczne ulotki czy plakaty reklamowe, ale też na przykład gadżety reklamowe. Nadruk można nanieść naprawdę na mnóstwo powierzchni, zatem możliwości są praktycznie nie do wyczerpania. Usługi poligraficzne gliwice – https://e-druk.pl/produkty/tag/poligrafia/ są dedykowane również dla branży tekstylnej i modowej, dla branży związanej z budownictwem i architekturą. Korzystają z nich również firmy tworzące akcesoria do dekoracji domów, takie jak chociażby zasłony, panele i rolety do zaciemnienia okien. Nowoczesne i rozbudowane zakłady poligraficzne oferują szeroki zakres usług, możliwość zrealizowania druków wielkoformatowych, dzięki posiadaniu profesjonalnych maszyn. Odpowiedni park maszynowy oraz zaplecze techników poligrafów i grafików, pozwala na realizację usług w jednym miejscu. Można zlecić zaprojektowanie konkretnych materiałów oraz ich wykonanie – to niezwykle wygodne rozwiązanie dla odbiorców.

Na czym polega outplacement?

Nie jedynie sposób wykonywania ciężkich restrukturyzacji lecz także zwolnienia poszczególnych ludzi, mają ważny wpływ na employer branding pracodawcy oraz morale całej załogi. Więc wciąż od lat za istotną uznaje się fachową kontrolę nad odchodzącymi pracownikami, jacy z rozmaitych względów mogą zostać zwolnieni.

Czym jest outplacement?


Outplacement określa się jako system lekkich zwolnień, polegający na podejmowaniu poprzez organizację przedsięwzięć służących pomocy odchodzącym zatrudnionym. Obejmuje zwłaszcza doradztwo zawodowe oraz psychologiczne, szkolenia, natomiast również wsparcie w odnalezieniu kolejnej pracy. W Polsce działania outplacementowe identyfikowane są z systemem zwolnień monitorowanych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy, spółki zwalniające chociaż 50 zatrudnionych, w przeciągu 3 miesięcy są przymuszone do uzgodnienia z powiatowym urzędem pracy obszaru oraz formy pomocy dla zwalnianych ludzi. Uzgodnienia owe dotyczą przede wszystkim: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń. Wsparcie winno być dedykowane do pracowników. Outplacement obejmuje także informowanie o obecnych ofertach pracy. Istotne jest, aby były to oferty konkretne oraz dostosowane do zdolności zwalnianych pracowników (gdy je przewyższają, osoby zainteresowane należy ponadto wyuczyć bądź pokazać im bazy wiedzy, jakie pomogą się przygotować do nowej pracy), natomiast nie „dowolne”. Pomoc w ramach outplacementu ma mieć rzeczywiste efekty, nie może być oddziaływaniem fantomowym, jakie będzie stwarzało pozory wsparcia. Właśnie dlatego mnóstwo spółek decyduje się nie na outplacement wewnętrzny (więc wykonywany poprzez ekipy HR na stałe zatrudnione w zwalniającej spółce).

Szkolenia szansą dla niepracujących


W ramach projektu przełożony może w szczególności otworzyć fundusz szkoleniowy, z jakiego będą finansowane świadczenia szkoleniowe. Świadczenia szkoleniowe udzielane są na wniosek pracownika oraz przypadają po rozwiązaniu stosunku pracy bądź stosunku firmowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w czasie nie dłuższym aniżeli sześć miesięcy. Świadczenia szkoleniowe płacone są co miesiąc w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednakże aniżeli 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przełożony może uzyskać zwrot opłaty na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe od płaconych świadczeń szkoleniowych w wielkości wyrażonej w różnych regulaminach. Więcej na temat outplcement, możemy przeczytać na stronie internetowej https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja.

Zasady przygotowania zajęć praktycznych kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przygotowują jednostki służb publicznych do niesienia pomocy poszkodowanych w sytuacjach wykonywania obowiązków zawodowych. Dotyczy to m.in. GOPR, WOPR, PSP czy Policji. Ponadto w takim kursie mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne organizowane przez jednostki certyfikowane do organizacji kursów są w nieco okrojonej formie prowadzone również w szkołach w ramach szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. Zajęcia praktyczne zarówno na kursie państwowym, jak i tym prowadzonym w ramach edukacji dzieci muszą być odpowiednio zabezpieczone i przygotowane. Kiedy odbywają się w terenie do zabezpieczenia miejsca przydają się taśmy z nadrukiem.

Taśmy z nadrukiem – pomoc w zabezpieczeniu miejsca wypadku dla Straży Pożarnej 

Każde miejsce wypadku musi być właściwie zabezpieczenie dlatego przygotowując symulację wypadku drogowego do którego najczęściej jako pierwsza przyjeżdża straż pożarna należy miejsce zajęć odgrodzić od tłumu gapiów. Wszak również na drodze służby stosują zabezpieczenia w celu lepszej widzialności miejsca wypadku dla kierowców. Można zastosować taśmy z nadrukiem opatrzone napisem straż, choć najczęściej miejsce odgradza się po prostu pachołkami, trójkątem ostrzegawczym, a także blokuje się pojazdami służb ratowniczych. W czasie zajęć praktycznych strażacy mogą ćwiczyć wyciąganie zakleszczonego poszkodowanego z pojazdu, przy użyciu odpowiednich narzędzi. Ćwiczą również wyciąganie go w prawidłowy sposób z samochodu, a więc z zastosowaniem chwytu Rauteka. Na miejscu ćwiczeń ustawia się samochód przewrócony na dach, a w nim umieszcza się fantom, choć uczestnicy również mogą pełnić rolę poszkodowanych, co w znaczący sposób przybliża symulację do faktycznego zdarzenia. Fantom musi być jednak zawsze przygotowany, gdyż to na nim ćwiczona jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

Przygotowanie zajęć praktycznych dla WOPR w ramach KPP 

Dla każdej jednostki współpracującej w  systemie ratownictwa medycznego zajęcia praktyczne KPP przygotowywane są w inny sposób, uwzględniający specyfikę wykonywanej racy. Nie inaczej jest w przypadku pracowników WOPR. Tutaj zajęcia praktyczne w sezonie przygotowuje się na otwartym akwenie bądź na basenie. Do dyspozycji uczestników muszą być kapoki, a także kołnierze stabilizujące i nosze, jeśli do dyspozycji mają motorówkę. W innym przypadku biorą ze sobą tylko sprzęt ułatwiający holowanie topiącego się poszkodowanego, czyli boję ratowniczą lub deskę ratowniczą. W ramach zajęć musi zostać przygotowanych kilka wariantów akcji ratowniczej: z poszkodowanym topiącym się, którego można zlokalizować, a także takim, który znajduje się pod wodą. Rolę topiącego się, oczywiście pod pełną kontrolą ratowników przeprowadzających kurs przejmują jego uczestnicy. Z kolei na brzegu czynności ratownicze resuscytacji ćwiczone są na fantomie.         

KPP w ramach eventu firmowego 

Kursy KPP mogą zostać zorganizowane również w ramach firmowego eventu. Tutaj program praktycznego kursu może być dostosowany do specyfiki pracy i zakładać pierwszą pomoc w przypadku porażenia prądem, środkami chemicznymi, czy też urazu mechanicznego, złamania lub zwichnięcia. Oczywiście nie może zabraknąć również pierwszej pomocy przy utracie przytomności i zaniku funkcji oddechowych. Całość kursu w ramach eventu może być niewątpliwie pouczającym doświadczeniem dla wszystkich biorących w nim udział pracowników. Tutaj można również zorganizować zawody, gdzie oceniania będzie np. precyzja wykonania opatrunków, czy właściwe udzielenie pierwszej pomocy w określonej sytuacji. Stanowiska, gdzie znajdują się fantomy i odbywają się zajęcia mogą być odgrodzone taśmami z nadrukiem, np. z logo firmy.      

Kwalifikowana pierwsza pomoc dla pracowników szkół i zajęcia dla dzieci      

Nauka pierwszej pomocy bardzo ważna jest także w szkołach. Podczas gdy dla kadry dydaktycznej mogą być zorganizowane profesjonalne kursy KPP, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Taka umiejętność jest wszak bezcenna, a jej nabycie jak najszybciej bardzo ważne. Program zajęć może obejmować pomoc przy omdleniach, urazach mechanicznych, czy atakach padaczkowych. Oczywiście szkoła sama może zgłosić zagadnienia, które powinny znaleźć się na praktycznym kursie. Nieodzowne są ćwiczenia na fantomach, które są podstawą każdego praktycznego kursu KPP. 


Przygotowanie zajęć kwalifikowanej pierwszej pomocy zależne jest od instytucji, która chce wziąć w nich udział. Muszą zatem być dostosowane do specyfiki wykonywanej pracy, a także zawierać najistotniejsze zagadnienia dotyczące pomocy w przypadku wypadków w pracy, a także tych z którymi można spotkać się w codziennych sytuacjach życiowych.   

Czy warto korzystać z outplacement kalkulator?

Outplacement (zwolnienie kontrolowane), ostatnie rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy, natomiast również realizowany poprzez przełożonego program wsparcia dla zwalnianych zatrudnionych, przeważnie w obszarze doradztwa, szkoleń, uczenia metod szukania pracy, lub pomocy w pokonaniu stresu.

Outplacement?


Niezwykle istotnym aspektem mechanizmu outplacementowego jest trwałe wsparcie udzielane poprzez ekspertów, jakie pozwoli zatrudnionym przyjąć zaistniałą okoliczność, wyrzucić z siebie złe emocje oraz skoncentrować się na szukaniu drugiej możliwości życiowej.
W wypadku zwolnień grupowych musimy brać pod uwagę nastroje socjalne. Sami możemy nie być w stanie zrozumieć zamieszania powstałego pośród pracowników. Outplacement spółki – przymus pracodawcy


Outplacement w spółce to nie jedynie dobra wola pracodawcy. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia oraz firmach rynku pracy, przełożony, jaki chce zwolnić chociaż 50 ludzi w czasie 3 miesięcy, ma przymus zagwarantować tymże osobom pomoc. Określenie jej obszaru i formy winno odbyć się w porozumieniu z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby pracodawcy bądź odpowiednim ze względu na miejsce robienia pracy. Pomoc musi dotyczyć także pracowników niepełnosprawnych. Winna obejmować w szczególności pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz szkolenia. Teraz można skorzystać z kalkulatorów outplacement, dzięki którym możemy zobaczyć, jak może to wyglądać w naszej firmie. Taki właśnie kalkulator, możemy znaleźć na stronie internetowej https://outplacementkalkulator.pl.

Outplacement jest usługą, jaka zarządza ostatnim krokiem cyklu życia człowieka w organizacji – sfinalizowaniem współpracy.
Jego ciągłym aspektem jest lęk i uczucie dezorganizacji. Więc nasz wykwalifikowany personel fachowców, w początkowym czasie gwarantuje specjalistyczne wsparcie i pomaga pozbyć się napięcia. Potem, podczas spotkań z rekruterem, zatrudniony buduje własną nową pozycję profesjonalną, przyglądając się własnym plusom i kwestiom, jakie potrzebują jeszcze przepracowania. Test kwalifikacji, ocena CV i ustalenie kierunku dalszego rozwoju tworzą pewność siebie, pomagając znaleźć się w innej sytuacji. Przez zapewnienie odchodzącym zatrudnionym usługi outplacement, przełożony pobudza bezpieczeństwo i uczucie bezpieczeństwa innych członków zespołu. Tymczasem własnym partnerom lub przyszłym współpracownikom wskazuje, jak istotne jest dla niego tworzenie więzi i zachowanie fair play, co oddziałuje na dobry wizerunek na rynku.

Bramy segmentowe – czy to dobry wybór?

Budując dom z garażem wiele osób staje przed dylematem, jaką bramę garażową wybrać. Cennik bram garażowych jest naprawdę różny. Dlatego przed zakupem warto porównać kilka ofert i wybrać dla nas najbardziej opłacalną. Obecnie aż 80% klientów wybiera bramy segmentowe, pomimo tego, że są one droższe. Zatem warto zastanowić się, czy są one warte swojej ceny. […]

Jak przygotować sklep do handlu?

Przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach zabijają się o to, aby jak najefektywniej podśnieśc swoje wyniki sprzedażowe. Robią to na dziesiątki sposobów korzystając przy tym, z pomocy różnych wyspecjalizowanych firm zajmujących się fachowa obsługą przede wszystkim podmiotów gospodarczych, niezależnie od tego w jakiej branży działają i czy jest to towar czy usługa. Wspomniane firmy pomagają więc podnieść wyniki przez stosowanie technik marketingowych. Ich działania są skierowane głównie na oddziaływanie na psychikę potencjalnego klienta. Oprócz różnych technik marketingu coraz popularniejszą metodą staje się merchandising.

Czym jest merchandising ? Rodzaje

Zanim przejdziemy do definicji merchanidisngu, należy wspomnieć o kilku istotnych informacjach na temat klienta pozwalających na lepsze zrozumienie klienta oraz jego zachowania. Należy wiedzieć, że wszystkie techniki sprzedażowe, które są znane wszytskie agencją marketingowym i reklamowym, są skierowane głównie na klienta niezdecydowanego. Jest to normalne, gdyż klient, który „wie czego chce” nie zwraca uwagi na to, co próbują przekazać mu agencje i reklamy, ponieważ do niczego nie trzeba go przekonywać. Jest to klient dojrzały. Zna się na temacie i na produkcie, który pragnie kupić. Sprzedawcy walczą więc o klienta niezdecydowanego. Jest on podatny na wszystkie techniki sprzedażowe- te mniej widoczne i te bardziej. Oprócz jasnych przekazów lub przekazów podprogowych, zaczęto zastanawiać się czy istnieje jeszcze coś na co podatny jest potencjalny klient? Otóż tak- jest to odpowiednia ekspozycja towarów na półkach i odpowiednie zaprojektowanie jego wnętrza. Wychodzi to na przeciw założeniom sklepów wielkopowierzchniowych i są ściśle powiązane z marką i oferowanym produktem ( nie da się zaplanować jakiegoś wzoru idealnego dla każdego ze sklepów). Bierze się więc pod uwagę wiele czynnik takich jak właśnie produkt, umiejscowienie sklepu ( np. galeria czy wolno stojący) . Bierze się także pod uwagę naturalne i mimowolne,nieświadome nawyki i przyzwyczajenia klienta ( np. kwestia schylania się po produkt, na górze produkty lepszej marki w droższej cenie itp.). Bardzo ważne jest  w merchandisignu rozlokowanie regałów pułkowych, zapach, oświetlenie,muzyka, porządek w sklepie, ubiór sprzedawcy, jakość obsługi (np. szybkość kasowania) oraz wiele innych detali, które na pierwszy rzut oka możemy przeoczyć. Do najważniejszych technik merchandesignu zaliczyć trzeba:

  • Merchandisign stacjonarny- przeznaczone głównie dla dużych sklepów, gdzie za sukcesem stoi wielka hala sprzedażowa stanowiąca atut do wykorzystania
  • Merchandisign mobilny- przeznaczony dla małych sklepów.
  • Merchandisign profesjonalny- obejmuje nie tylko prawidłowe przygotowanie sklepu do zachęcenia klienta, ale obejmuje także szereg szkoleń i indywidualną obsługę klienta oraz jej zautomatyzowanie.
Jak długo trzeba trzymać dokumenty

Dlaczego korzystać z faktur online przesyłanych w PDF?

E-booki, e-przesyłki, e-deklaracje, e-kartki, e-rachunki… Lista mobilnych i wirtualnych rozwiązań zastępujących tradycyjne formy załatwiania codziennych spraw i mających na celu poprawić jakość naszego życia szybko się powiększa. Do tej listy dołączyły także e-faktury. Jakie korzyści – dla przedsiębiorców i nie tylko, płyną z ich wykorzystania?

Czytaj dalej

Czy warto zdecydować się na Kurs koparkoładowarki Śląsk?

Podczas prowadzenia prac budowlanych czy też wyrównywania terenu pod budowę budynku konieczne jest posiłkowanie się maszynami takimi jak koparkoładowarki. Nie są one jednak na tyle zautomatyzowane, aby były w stanie wykonywać wszystkie zadania zdalnie. Nie obejdzie się zatem bez operatora maszyny, ale osoba ta musi posiadać stosowne uprawnienia. Dzięki kursom na koparkoładowarki możliwe jest zdobycie uprawnień pozwalających na prowadzenie i wykonywanie prac tego typu maszynami. Wbrew pozorom jest t bardzo dobrze płatne zajecie, a zapotrzebowanie na operatorów koparkoładowarek stale rośnie.

Dlaczego warto zdecydować się na Kurs koparkoładowarki Śląsk

Posiadanie uprawnień do prowadzenia i wykonywania prac koparkoładowarką zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia. Z całą pewnością warto podnosić swoje kwalifikację, jeśli chce się godnie żyć, otrzymując nieprzeciętne wynagrodzenie każdego miesiąca. Na rynku jest coraz więcej firm budowlanych, które potrzebują pracowników na stanowisko operatora koparkoładowarki. Braki kadrowe to bardzo poważny problem dla firmy, a dla potencjalnego pracownika dobra wiadomość, gdyż może liczyć na uzyskanie atrakcyjnej propozycji współpracy. Pensje w budownictwie stale rosną, a osoby posiadające uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych mogą spodziewać się podwyżek. Wysokość pensji na tego typu stanowiskach różnią się w zależności od regionu. Duże znaczenie ma także to, jakie dany pracownik posiada kwalifikacje i doświadczenie oraz jak duża jest firma i jaki charakter mają prace budowlane.

Zapisać się na kurs koparkoładowarki mogą osoby mające ukończone osiemnaście lat oraz posiadające co najmniej podstawowe wykształcenie. Konieczne jest również przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, w celu wykluczenia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia takiego kursu i pracy na stanowisku operatora maszyn budowlanych. Chociaż posiadanie prawa jazdy kategorii B nie jest koniecznością, to jednak jest ono mile widziane. W przypadku przemieszania się koparkoładowarką po drodze publicznej prawo jazdy jest natomiast niezbędne.

Podnośniki nożycowe

Prace wykonywane na dużych wysokościach, polegające na montażu lub demontażu elementów wielkogabarytowych, czy też wymagające bardzo precyzyjnej pracy osób, wymuszają korzystanie z odpowiedniego sprzętu. Pozwalającego na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom ale też niezawodnego w swym działaniu. Dziś każde zadanie ma określony termin, a starca czasu to strata pieniędzy. Praca musi zostać wykonana w terminie i sprawnie, nawet jeśli warunki są trudne lub niesprzyjające. Takie tradycyjne sprzęty jak drabiny czy rusztowania muszą ustąpić miejsca nowoczesnym podnośnikom nożycowym, które nie tylko są bardziej bezpieczne, bardziej wygodne dla pracowników ale też bardziej mobilne.

Typy podnośników nożycowych

Podesty nożycowe to sprzęt specjalistyczny, wykorzystywany coraz częściej w fabrykach, magazynach ale też na placach budowy. Dziś żadna duża budowa nie może obyć się bez odpowiedniego podnośnika, znajdują się one na wyposażeniu każdego większego magazynu a pracownicy nie wyobrażają już sobie bez nich pracy.

Podnośniki dzielimy ze względu na ilość dźwigników nożycowych. Pierwszą grupę stanowią podnośniki jedno- nożycowe, są to podesty ruchome, które posiadają jedną parę dźwigników nożycowych. Wyróżnia je bardzo duży udźwig, sięgający nawet 10 000 kg. Jednak ich wadą jest stosunkowo mały wysięg, mieszczący się w granicach 0,6- 1,8 m.
Kolejna grupa to podnośniki dwu- i trzynożycowe. Ich wersje stacjonarne często wykorzystane są jako windy czy sprzęt do załadunku palet. Charakteryzują się one dużo mniejszym udźwigiem, ale znacznym zasięgiem w górę, który wynosi nawet 4,5 metrów wzwyż.
Dostępne są również podesty wielonożycowe, najczęściej wykorzystywane jako podest transportowy. Posiadają one specjalną konstrukcję nożyc, które równomiernie współpracują ze sobą, zapewniając większą stabilność oraz wytrzymałość całej platformy.
Wybór podnośnika, zależy od rodzaju prac jakie przy użyciu danego podnośnika mają zostać wykonane, niezależnie od przeznaczenia muszą one spełniać wymogi BHP oraz posiadać aktualne przeglądy.